През новата учебна година над 3100 старозагорски ученици ще се обучават в общо 108 паралелки, от които 73 професионални и 35 профилирани.

На заседание на Областната комисия по заетост на 9 февруари 2023 г. бе обсъден и приет Държавният план-прием в професионалните и профилирани гимназии, обединените и средни училища за учебната 2023/2024 година в област Стара Загора. Заседанието бе под председателството на областния управител Иван Чолаков. На него присъстваха Янко Дуков, директор на Регионалната служба по заетост–Хасково, Милена Йолдова, началник на РУО-Стара Загора, представители на общините, на работодателски организации.
Очаква се през тази година седми клас в Старозагорска област да завършат 3104 ученици. През учебната 2023/2024 г. те ще се обучават в общо 108 паралелки, от които 73 професионални и 35 профилирани. В община Стара Загора професионалните паралелки ще бъдат 34. За задочна форма на обучение в Старозагорска област ще има 3 паралелки, за вечерна е предвидена 1 профилирана паралелка. Класовете с професионално дуално обучение от следващата година ще бъдат 7, с 1 по-малко от тази.
От паралелките с професионално обучение най-много ще са тези по хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг – 10. Паралелките, в които ще се учат моторни превозни средства ще са 8, тези по приложна информатика – също.
За учебната 2023/2024 г. са постъпили четири предложения за четири нови професии и специалности от следните училища:
От ПГЕТ „Г. С. Раковски“, Стара Загора, предложението е за нова специалност „Техник на енергийни съоръжения и инсталации. Възобновяеми енергийни източници“.

Средно училище „Екзарх Антим I“, Казанлък, предлага специалността „Икономика и мениджмънт“.

В Средно училище „Христо Смирненски“, Гурково, от следващата година ще има специалност „Работник в заведение за хранене и развлечения“.

В Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня“, Стара Загора, новата специалност ще е „Модист, облекла по поръчка“. Тя ще се изучава задочно. 

Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в пети клас ще се осъществи в двете природо-математически гимназии в област Стара Загора – ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора, и ППМГ „Никола Обрешов“, Казанлък. Във всяко от двете училища ще се сформират по 2 паралелки за петокласници с по 26 деца.

Източник:Пресцентър на Областна администрация