МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПОСЕТИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Проф. д-р Сашо Пенов, министър на образованието и науката, посети на 9 февруари 2023 г. Тракийски университет – Стара Загора за работна среща с ректорското ръководство на образователната институция. Специален гост по време на визитата бе и доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на браншовия синдикат „Висше образование и наука“ при Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Срещата бе открита от ректора проф. д-р Добри Ярков. Той  представи екипа си и разказа в детайли за ръководеното от него висше учебно заведение. Университетът е мултидисциплинарен и дава качествено образование на 10 000 студенти от над 50 държави по различни професионални направления, -каза проф. Ярков. Нещо повече – като част от изследователските висши училища в страната, Тракийски университет е активен и в областта на научно-развойната дейност със специален акцент върху интелигентното животновъдство и продоволствената сигурност. По думите на ректора, четирите основни направления, по които работи активно старозагорската алма-матер и ще бъдат заложени в дългосрочната стратегия на университета, са човекът и неговото здраве, превенция на климатичните промени, екология и опазване на околната среда, дигитализация и изкуствен интелект.

Срещата продължи с дискусия по актуални за българското образование теми като демографските проблеми и предизвикателствата пред българската образователна система на всички нива, засилващия се интерес от страна на българските общности в чужбина към получаване на висше образование в нашата страна, необходимостта от осигуряването на качествено и адекватно на съвременните условия образование, за да се отговори на все по-нарастващите нужди на бизнеса от висококвалифицирани кадри, ползите от дългосрочни партньорства между университетите в страната с цел споделяне на ресурс и подготовка на студенти по съвместни образователни програми, и др.

Специален акцент в разговора бе и ролята на университетските библиотеки в предоставянето на качествено образование и необходимостта от тяхното осъвременяване и дигитализация, за да отговорят на най-модерните световни тенденции и най-вече на нуждите на младите хора. В тази връзка домакините с гордост представиха на проф. Пенов новосъздадения Академичен информационен център, който предстои да бъде открит съвсем скоро. Бъдещият „дигитален дом“ на възпитаниците на Тракийски университет ще бъде не просто университетска библиотека, а и място за различни събития, средище на науката.

Официалната визита на министъра приключи с разглеждане  на една от експозициите в Тракийски университет –  уникалния „Музей на коня и конния спорт“, съхранил изключително ценни експонати от Третото българско царство.

Невена Димитрова