Кампания за безопасен интернет в ППМГ“Гео Милев“

За поредна година съвместно със специалистите от Превантивно-информационен център по зависимости към Общински съвет по наркотични вещества на Община Стара Загора в ППМГ „Гео Милев“ се отбелязва Международния ден за безопасен интернет. Кампанията е под надслов“Децата в дигиталния свят“ – кампания за безопасно и отговорно използване на интернет и мобилни устройства, която ще продължи до 31.03.2023г.
Ползите на интернет са неизброими, но и опасностите не са за пренебрегване. Все повече деца от 10 до 16 години прекарват около 6 часа в социалните мрежи, преживяват агресия, стават жертва на онлайн тормоз, имат контакт със злонамерени непознати, достигат до неподходящо и пиратско съдържание, до игри и платформи, съдържащи насилие. Безопасността на учениците, отговорното използването на всички възможности за предпазване на децата от киберпрестъпления и да спомогне интернет да е сигурна и вълнуваща образователна среда, безопасно място за приятелства и океан от знания – това е основната цел на кампанията.
Подготвените материали от ПИЦ Стара Загора спомагат за информираността на родители и деца за опасностите и рисковете в световната мрежа – за кибертормоза в социалните мрежи, за онлайн видео игрите, за най-често срещаните форми на компютърни посегателства срещу деца и непълнолетни и за възможностите за сигнализиране в случай на опасност, търсене на помощ и начините за предпазване.
+2
Харесване

Коментар
Споделяне