Започва вторият етап от цялостното обновяване на ул. „Капитан Петко Войвода“

От понеделник – 13 февруари 2023 г., на на старозагорската улица „Капитан Петко Войвода“, в участъка южно от кръговото кръстовище  на ул. „Христо Ботев“ и бул. „Славянски“, започва подмяна на водопровод, в изпълнение на мащабния ВиК ремонт в Стара Загора. В тази връзка, автомобилното движение няма да бъде ограничавано.

Веднага след приключване на дейностите от страна на държавното ВиК дружество, Община Стара Загора ще продължи строително-монтажните работи, част от втория етап на проекта за реконструкция на ул. „Капитан Петко Войвода“. Той предвижда изграждане на четири ленти  за движение, нови тротоари, велоалея, габионни стени за укрепване, нови водостоци за връзка към кв. „Три чучура-юг“, кръгово кръстовище за движение при бул. „Славянски“ и ново улично осветление и озеленяване.

При изпълнение на предвидените етапи от него, ще бъде въведена временна организация на движението в участъка.

Красимира Кънева – Пенкова

Експерт „Връзки с обществеността“