През 2017 година 9 февруари е обявен за Световен ден на гръцкия език

През 2017 година 9 февруари е обявен за Световен ден на гръцкия език.

На тази дата през 1857 година умира националният поет на Гърция – Дионисиос Соломос.

Той е автор на поемата „Химн на свободата“, първите две строфи от която са националният химн на Република Гърция. Република Кипър също е приела „Химн на свободата“ за свой национален химн.

Приносът на гръцкия език за формирането на световната култура е безспорен, тъй като той е езикът, на който се развиват както първата европейска литература, философия, първите точни и теоретични науки, така и медицината. На основата на гръцкия език се създават предпоставките за развитието на съвременните науки чрез формиране на необходимата терминологична лексика, от която и до днес заимства международната научна терминология.

Гръцкият, който днес е официалният език на Гърция и Кипър, както и един от 23-те официални езика на Европейския съюз, е средство за комуникация през вековете в региона на Балканите. През римския, византийския и османския период той е езикът на образованието, културата и търговията на Балканите, а и днес в страните от региона много често се чува и използва.

От 2017 година насам в университетските катедри по света, в които се преподава гръцки език, както и в други държавни и частни образователни институции в чужбина, Световният ден на гръцкия език се отбелязва с различни събития. Те подчертават универсалността на гръцкия език и неговия принос към езиковото и културното обогатяване на европейските и много други езици по света.

Посолството на Гърция в София си сътрудничи с петте университетски катедри по новогръцка филология, както и с трите катедри в България, където се изучава гръцки език и култура, като подкрепя и подпомага както студенти и ученици по гръцки език, така и техните преподаватели и учители.

Главният секретариат за гърците в чужбина и публичната дипломация на Министерството на външните работи на Гърция създава всяка година видео по случай Световния ден на гръцкия език, в което участват ученици от всички възрасти и всички континенти, изучаващи гръцки език. В това видео всяка година участват както българи, така и гърци, живеещи в България.

В контекста на подкрепата, която неизменно оказва, Главният секретариат за гърците в чужбина и публичната дипломация създаде и онлайн платформа за тези, които обичат и изучават гръцки език – https://www.staellinika.com/en/home (което означава „на гръцки“). Тя е безплатен интернет инструмент за всички, които харесват Гърция и гръцкия език, да научат езика и древногръцката митология по интерактивен и увлекателен начин.

Много учени, преподаватели и лингвисти, а и не само те, подчертават значението на гръцкия език и на произведенията на гръцките класически автори.

Гръцкият писател и носител на Нобелова награда Одисеас Елитис в своята емблематична творба „Аксион ести“ („Достойно ест“) пише:

„И за език ми подариха гръцкия, бедната къща сред пясъците на Омир.

Едничката ми грижа е езикът ми сред пясъците на Омир… “

„Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου… “

Материалът и снимката с гръцката азбука са предоставени от Посолството на Република Гърция в Република България.