Млади изследователи гостуваха на Медицински факултет

Клуб „Да си построим наука,“ към ППМГ „Гео Милев“ Стара Загора участва в истинска „среща с науката“. Групата от осмокласници и десетокласници на старозагорската математическа гимназия, водени от своя ръководител – г-жа Тонка Иванова, гостува на Катедра „Физика, Биофизика, Рентгенология и Радиология“ в Медицински факултет на Тракийски университет.

Благодарение на професионалната помощ на ст. асистентите Бояна Първанова и Биляна Тачева, младите изследователи имаха възможността да наблюдават връзката на знанията по физика с експерименталното измерване „Импеданс на човешка кожа“ и практическото й приложение в медицината. С много емоция, любопитство и вдъхновение, двете дами вплетоха действието на физичните уреди с компютърно индивидуално отчитане на възможните пътища на протичане на ел. ток през биологична тъкан.

Благодарни сме за помощта и подкрепата на проф. Мирослав Карабалиев и неговите колеги, за да може експериментите от истинската наука да се приложат и в училище.“, сподели г-жа Иванова.

Възпитаниците на г-жа Иванова за втори път гостуват на Тракийски университет. През есента те посетиха две от експозициите в университета – Музеят на коня и конния спорт и Музея на анатомията към Ветеринарно медицински факултет.