До 24 април 2023 г. се подават проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

До 24 април 2023 година продължава кампанията на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за набиране на проектни предложения за кандидатстване по „Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност” за тази година.

Допустими кандидати са собственици, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички или в чиито семейства има такива лица. Могат да кандидатстват и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни сгради и блокове, стига в тях да има хора с трайни увреждания, които се придвижват на инвалидни колички.

Програмата цели изграждането на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряването на личната им мобилност. Тя се състои от два компонента:

Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” предлага финансиране до 100 000 лв. за  изграждане и монтиране на рампи, подемни платформи и асансьори, които улесняват придвижването на хората с увреждания.

Компонент 2 „Лична мобилност” предоставя до 8000 лв. безвъзмездна помощ за приспособяване и преустройство на лек автомобил (МПС) за хора с трайни увреждания и монтирането на помощни съоръжения за достъпност на инвалидни колички.

Програмата включва като допустима дейност закупуването на моторно превозно средство, приспособено за шофиране с трайни увреждания, както и средства за преминаване на шофьорски курс.

Очаква се от всички одобрени кандидати да завършат и отчетат проектите си до края на годината.

Повече информация за Програмата, детайли за условията, както и документите за кандидатстване са публикувани на сайта на МТСП – https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1

Насоки и консултация по процедурата може да получите и от отдел „Здравеопазване“ на Община Стара Загора.

Кампанията по набиране на проектни предложения от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за изграждане на достъпна жилищна среда за хора с увреждания се реализира за четвърта поредна година.

Красимира Кънева – Пенкова

Експерт „Връзки с обществеността“