101 са електронните услуги, които Община Стара Загора предоставя на гражданите си

С близо 3 месеца се намалява „ходенето по мъките“ за вадене на виза!

Пресконференция за подобряване на административното обслужване в Община Стара Загора се проведе на 8 февруари 2023 г. В нея участваха кметът Живко Тодоров, председателят на Общинския съвет Мария Динева, секретарят на Общината Делят Иванов и главният архитект Младен Иванов.

От днес ще се изпълняват по-бързи и улеснени процедури в строителното направление, както и административни подобрения“- съобщи кметът Живко Тодоров – Благодаря на г-жа Мария Динева, която повдигна темата миналата година и участва активно при вземане на решенията как да се подобрят услугите в строителното направление. Няколко месеца работихме съвместно с нея, с администрацията, включително с Камарата и Съюза на архитектите, с Камарата на строителите, които предложиха конкретни подобрения, които да бъдат направени в административното обслужване“.

Главният архитект Младен Иванов съобщи, че в сила от 8 февруари 2023 г. е служебното съгласуване на визите за проектиране с експлоатационните дружества. В 7-дневен срок след входиране на заявленията, които са качени на сайта на Общината, администрацията  изпраща на дружествата извадка от необходимите документи и в 14-дневен срок те ги съгласуват, както и начини и условия за присъединяването на самия обект. След връщането на документацията , главният архитект издава визата за проектиране, която е достатъчно основание гражданите да сключат в последствие договор с дружествата. Визата има едногодишен срок. Т.е. от една страна служебното съгласуване е облекчение на гражданите .От друга страна скицата става валидна от 6 на 12 месеца. ПУП-овете също ще се съгласуват по служебен път. Ще има назначени допълнително на първия етап двама души, които да се занимават само с това. Целта ще бъде да се избегне личният контакт на инвеститорите, на хората да обикалят по институции и да съгласуват. Предстои да се въведе и ГИ-система през следващите месеци, скиците в общината ще станат безсрочни.

През последните години борбата с бюрокрацията и административните тежести по отношение и на граждани, и на бизнес е моя лична кауза- каза Мария Динева.- Това което, заедно с г-н Тодоров свършихме през последната година, днес дава резултати. Благодаря, че бях чута по тази тема.

Промените, които предстои да влязат в сила от днес, са пряко свързани със законодателна промяна, която е в сила от 2019 г. във връзка със Закона за устройство на териториите. По една или друга причина това до момента не е прилагано. След направените проверки по другите общини установихме, че макар Законът ясно да казва, на практика почти в никоя община това не се прави. Община Стара Загора е първата община в страната, която успя да наложи на експлоатационните дружества да спазват закона. А това безусловно е в полза и на граждани и на бизнес“.

Мария Динева изясни каква е процедурата с визата за проектиране и каква на практика е ползата за гражданите и за бизнеса.

Първата стъпка във всеки инвестиционен проект е издаването на виза за строителство. До сега, след като главният архитект издаде визата, гражданинът – инвеститор тръгва по всички експлоатационни дружества. На всяко място -те подават заявление, заплащат такса и чакат съответния срок визата да им бъде съгласувана. От 8 февруари 2023 г. в Община Стара Загора това ще става в рамките на законния 14-дневен срок, по служебен път при това напълно безплатно.

Втората промяна касае съгласуването на инвестиционните проекти. До днес различните части от проекта, се налагаше да се съгласуват отново в експлоатационните дружества. Според ЗУТ такова съгласуване вече няма да се налага.

Изключително важен факт е, че от 8 февруари 2023 г. всички издадени документи назад във времето, като например копие на подробен устройствен план, разрешение за строеж, удостоверение за въвеждане в експлоатация и т.н. в рамките на последващи процедури няма да се изисква от инвеститора да бъде прилаган документ, а също ще бъде проверявано от администрацията по служебен път.

Кметът предупреди дружествата, че ако не спазват 14-дневния срок за съгласуване, има санкции, които няма да им бъдат спестени.

Електронизирането на административните услуги е част за облекчаване на гражданите и бизнеса, каза секретарят на Общината Делян Иванов.- От предлаганите общо 139 административни услуги 101 са електронизирани. Чрез сайта на Общината, в секция „Електронни услуги“ , всеки гражданин или фирма, снабден с електронен подпис, може заявят необходимата услуги“.

Над 60 000 услуги годишно се предоставят на гражданите. Седмично техният брой е над 6000. Целта е тази бройка да бъде намалена, чрез предоставяне на още електронни услуги. Предстои да се електронизират всички останали . По този начин се спестява идването на място, досега с администрацията, избягване на бюрокрацията и корупцията и т.н.

В най-скоро време предстои електронно записване на дата и час за сключване на граждански брак.

Делян Иванов съобщи още, че за изминалата 2022 г. са направени 621 акта за нарушение на обществения ред. В т.ч. 303 – да нарушение на обществения ред; 273 – неправилно паркирани коли; 23 – нарушение на ветеринарните правила; 43 – замърсяване на терени и междублокови пространства.

17500 са издадените фишове за неправилно паркиране на МПС. 3 903 – принудително задържане със скоби; 2265 – вдигане на МПС; 126 – премахване на стари МПС.

От съставените актове и приходите от Зелената зона в касата на Общината са влезли 1.5 млн лв.

Росица Ранчева