Нови награди очакват най-добрите математици от Стара Загора

До директорите на училища от община Стара Загора

До родителите на ученици, участващи в математически олимпиади и състезания

Здравейте,

И тази учебна година е наситена с успешни изяви в областта на математиката за много ученици от община Стара Загора  в  кръгове от международния турнир„Математика без граници“, състезанията „Хитър Петър“, „Будилник“, „Иван Салабашев“, събитието „Стара Загора търси математически таланти 2022“.

Това носи  голямо удовлетворение не само за учениците и за организаторите, но и за цялата общественост, свързана с математиката  в града ни.

Бъдещото развитие на Стара Загора в голяма степен зависи от разширяващата се база на математическата подготовка на подрастващото поколение, а постиженията до този момент в тази посока са познати на старозагорската общественост.

Всичко това дава основание фондация „Математика без граници“ и бивши ученици от  Средношколския център по математика и информатика в Стара Загора и елитни старозагорски училища (доц. Евгени Генчев, доц. Георги Бойчев, Велина Колева, архитект Сияна Янчева и др.), за втора поредна година,  в навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

да организират награждаване на ученици от община Стара Загора с постижения в областни, национални и международни състезания по математика.

Общи условия

В класирането участват ученици от 1. до 12. клас от община Стара Загора, които са постигнали сбор, не по-малко от 50 точки,  от състезанията и олимпиадите през 2022/2023 г.

Всеки участник се представя или от училището си, или индивидуално чрез родител, с резултатите си от математически състезания  през учебната 2022 – 2023 г. посочени в Приложение № 1.

Участниците се класират по класове. За всеки клас участниците се подреждат по сбора от точки от най-големия към най-малкия. Първите трима ученици от всеки клас, с най-голям сбор от точки, получават награди. Участниците с равен брой точки  поделят наградата за съответното място.

Срокове

Училищата или родителите изпращат номинациите  си чрез попълнена excel таблица (Приложение № 3) и декларация за информираност и съгласие (Приложение № 2) в срок  до 20 април 2023 г. на електронен адрес mwb_bg@mathematicalmail.com. Няма ограничение за брой номинирани ученици от едно училище.

След 23 април до 27 април 2023 г. ще бъде обявено междинно класиране и ще бъде извършена проверка за коректно попълнени данни на класиралите се на първите три места за всеки клас.

Награждаването ще се извърши  на 11 май 2023 г.

Награди

За всеки от класовете първите трима в класирането получават награди, осигурени от бивши олимпийци, а победителят от всеки клас и  статуетка„Звезда 2023“, осигурена от фондация „Математика без граници“. Участниците с равен брой точки поделят наградата за съответното място.

Церемония по награждаването

11 май 2023 г. .

На церемонията са поканени  всички номинирани и техните близки. За мястото на събитието и началния час – ще получите съобщение до 6 май 2023 г.

Приложение № 1

I. Три кръга на международен турнир „Математика без граници“

(от електронната страница на турнира www.mathematicalmail.com )

Есен 2022, зима 2023  и пролет 2023 г.

Посочва се получените точки

II. Три от състезанията под егидата на МОН и Съюза на математиците в България – СМБ (заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката)

Общински кръг на олимпиадата по математика за  4-12 клас, декември 2022 г.

Областен кръг на олимпиадата по математика за  4-12 клас, 12.02.2023 г.

Математическо състезание „Европейско кенгуру“, 16.03.2023 г.

(от електронната страница на СМБ –  http://www.math.bas.bg/)

Математическо състезание „Хитър Петър“  8 октомври 2022 г.

Национален математически турнир „Иван Салабашев“ – 3 декември 2022 г.

Посочват се получените точки от олимпиадата, турнира или състезанието 

III. Състезания под егидата  на „Съвета на мъдреците“ при ПГ по КНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора

Турнир „Будилник“ – 1 ноември 2022 г.

Турнир „Стара Загора търси математически таланти“ – 4 и 11 декември 2022 г.

Посочват се получените точки от турнира. 

Тържествената ще бъде в чест на  11 май 2023 г.  –  църковния празник на светите равноапостоли Кирил и Методий и на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и с желанието на организаторите за популяризирането на натрупан опит в това направление.

Любомир Любенов
На снимките – 39-те отличени деца за 2022 г. и снимки от церемонията в Лапидариума на Регионалния исторически музей в Стара Загора