Над 70 оригинални прояви с над 2000 участници отчете за 2022 г. Творческият колектив „На улицата“ – Стара Загора

На 5 февруари 2023 г. Управителният съвет на Творчески колектив „На улицата“ – Стара Загора отчете дейността си пред Общото събрание за 2022 г. Председателят Недко Боянов маркира някои от основните дейности, проведени през изминалата година: Защита на два проекта: По Национален фонд култура за създаване на Любителски кино клуб в Стара Загора и Неформална група „Филмарите“ към Европейски фонд за солидарност за създаване на Еко клуб с три школи: актьорска, приложна и видео.

Целта на създадения Кино клуб е да произведе две продукции и да подготви провеждането на Международен кино фестивал. Предстои в края на м. февруари т.г. да се обявят условията за феста.

Ежегодната урбанистична среща „На улицата“, която се провежда в края на лятото отново събра млади архитекти от 7 града на страната. В импровизираните срещи-разговори и творчески събеседвания се родиха интересни предложения, чието реализиране предстои.

Новото в това издание е постигането на много сериозна мобилизация на общността от активисти, малки бизнеси, архитекти, творци върху променяне на пространството около Пощата и зад Универсалния магазин. Благодарение на активността на социалните мрежи и отзивчивостта на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, запази се уникалността на част от ул. „Св. Княз Борис“ с паважа, където има възможност за арт пространство.

Мрежата около Творческия колектив се разраства. По всякакви начини се контактува с нови творчески пространства. Създава се мрежа от еднакво мислещи хора, които са загрижени и готови безвъзмездно да работят за облагородяване на уличните пространства на града на липите и поетите. Няколко бизнеса около Пощата и около Битовия комбинат обединиха усилия, за да напомнят че това пространство може да има по-добра съдба.

Активисти на Творческия колектив припомниха за обявената награда за Коледно дърво направено от рециклирани материали. Събитието беше организирано по инициатива на Ваня Таралежкова и старозагорска фирма, която осигури наградния фонд. Над 100 ученици от 1-ви до 7-ми клас се включиха в Детските базари в парк „Пети октомври“ с цел развитие на предприемаческите им умения.

Една от дейностите на Творческия колектив „На улицата“ е обединяване на креативните професионалисти, които се занимават с „модерни“ професии. Темите са „Креативно кариерно ориентиране“ и „Срещи -разговори с креативни професионалисти“. Проведени са неформални срещи с млади дейци и творци на художествената култура, концерти, изложби и др.

Като отсякоха дърветата по ул. „Св. Княз Борис“ неизвестна ръка написа върху дънерите стихове на старозагорски поети. Друга -оформи дънерите като вази за свежи цветя. Друг неизвестен творец „сложи очи“ на премахнатите павета и надпис „Накъде?“ На различни пространства се състоя маратон на четеното, организиран от „Книжарница в куфар“, пак с цел ул. „Св.Княз Борис“ да не се превръща в асфалтирана улица, а да запази своето очарование. Т.е. имаше много интелигентна гражданска мобилизация. Творческият колектив „На улицата“ беше част от вдъхновението.

Не на последно място от извършеното е подготовката за участие в конкурса на Пивоварна „Загорка“ „Зелен фонд“ за урбанизиране на пространството зад Универсалния магазин.

Със одобрението на Община Стара Загора,бавно но сигурно продължава реализирането на главната цел на Творческия колектив -създаване в града на мрежа от арт- квартали „На улицата“ .

Общото събрание беше единодушно, че постижение за Творческия колектив е контактуването му с други себеподобни във Варна, Враца, Велико Търново, Пловдив и пр. Реално е усещането, че Стара Загора се превръща в национален център на млади граждански движения, които се занимават с развитие на градската среда.

Относно организационните въпроси Творчески колектив „На улицата“ вече е неправителствена организация с банкова сметка и електронен подпис на председателя.

Финансовото осигуряване е от членски внос, който е 20 лв. за годината и защитените проекти.

За 2023 г. са предвидени много по-мащабни срещи, които да бъдат свързани с възможности за градски туризъм в Стара Загора. Провеждане на Международния любителски кинофестивал – Стара Загора (17 юни 2023). Надграждане на урбнистичните срещи, които да преминат под логото „Стара Загора като дестинация за градски туризъм“. Участие в прояви на други творчески екипи. Създаване на нови две секции „Скей – култура“ и „Тийнейджърите в действие“. Ще се търси съгласието на Общината за определяне на Графити стена за улично изкуство, както и места по улиците, около арт-пространствата, на които да се изпишат стихотворения или част от тях на старозагорски поети.

Общото събрание избра Управителен съвет за две години. Председател е Недко Боянов и членове Мирчо Христов и д-р Мария Славчева.

Росица Ранчева