Конкурс „Млади таланти“обяви МОН

Министерството на образованието и науката (МОН) организира XXV национален конкурс „Млади таланти“, който насърчава ученици и студенти с потенциал и интерес към наука и научни
изследвания и иновации.
Регламентът за участие предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни
проекти в категориите „Биология“, „Химия“, „Информатика“, Инженерни науки“, „Материа
лознание“, „Математика“, „Медицина“, „Физика“, „Социални и хуманитарни науки“ и „Екология“.
В Конкурса могат да участват ученици и студенти – първи курс, навършили 14 години към
1 септември 2023 г. и под 21 години към 30 септември 2023 г.
Конкурсът ще се проведе в периода 19 – 21 април. Крайният срок за подаване на проекти е
до 20 март 2023 г. на следните имейли: e.foteva@mon.bg и vesela.vasileva@mon.bg

Класиралите се на първите три места участници ще представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS).
Регламентът и регистрационната форма за участие са достъпни на интернет страницата
на МОН в раздел „Наука“.