За да се родим имаме нужда от:

За да се родим имаме нужда от:

2 родители

4 баби и дядовци

8 прабаби и прадядовци

16 прабаби и прадядовци

32 тетра баба и дядо

64 пента баба и дядо

128 хексa баба и дядо

256 хепта баба и дядо

512 окта-баба и дядо

1024 нона баба и дядо

2048 дека-баба и дядо

Само за последните 11 поколения имаме нужда от 4096 прародители, а всичко това е около 300 години преди да се родим!

Спри за миг и помисли…

Откъде са дошли?

Колко битки са водили?

Колко са гладували?

Колко войни са преживели?

След колко превратности са оцелели?

Колко радост, любов, сила и кураж сме наследили от тях?

Колко от силата за оцеляване е имал всеки от тях и ни е оставил, за да може днес да сме живи?

Колко съдби, характери, житейски победи и поражения са това.

Трябва да се чувстваме благодарни и обичани на всички наши предци, защото всеки един от тях е във всеки от нас! Съществуваме само благодарение на всичко, през което е преминал всеки от тях.

Затова наш дълг е да почитаме предците си и да се опитаме да живеем по начин, от който биха се гордели с нас.

Дзен