4 февруари – Световен ден за борба с рака

       На 4 февруари 2000 година в Париж се провежда Първата световна среща за борба с рака в новото хилядолетие, на която се приема Парижката харта срещу рака. На срещата се взема и Решение за отбелязване на 4 февруари като Световен ден за борба с раковите заболявания – откриване, лечение и превенция.
Оттогава, всяка година, на този ден, се организират множество кампании под егидата на Международния съюз за борба с рака (UICC), обединяващ 280 организации за борба с рака в над 90 страни.
През настоящата година кампанията преминава под мотото „Ракът също може да бъде предотвратен” и има цел да повиши информираността на населението в целия свят по този проблем.
Раковите (онкологични) заболявания са водеща причина за смъртността в глобален мащаб. Всяка година над 12 милиона души получават диагноза рак и 7,6 милиона умират от болестта. Специалистите предупреждават, че ако не бъдат предприети съответни действия, през следващото десетилетие над 84 милиона души ще умрат от онкологични заболявания. Затова Световната здравна организация (СЗО) започна да разработва глобална стратегия за борба с рака.
В Европейския съюз (ЕС) раковите заболявания са втората по честота причина за смърт след сърдечно-съдовите заболявания. Всяка година две от десет жени и три от десет мъже умират от рак, а на приблизително 3,2 млн. европейци се поставя диагнозата рак.
Статистиката показва, че заболеваемостта от рак при мъжете и жените продължава да нараства въпреки по-добрата профилактика и лечение. С увеличаването на продължителността на живота и възрастта на населението се очаква и увеличаване на броя на пациентите с рак, особено сред възрастните хора.
Поради тези причини Република Словения определи раковите заболявания за приоритет в областта на здравеопазването по време на своето председателство на Съвета на ЕС и пое координацията на съвместните действия в рамките на Европейското партньорство за действия срещу рака. В рамките на Европейското партньорство за действия срещу рака се обменя информация, ресурси, най-добри практики и експертен опит в областта на профилактиката и контрола на раковите заболявания. То също така помага при определянето на общи действия на ниво ЕС, които могат най-добре да допълнят усилията на национално равнище. Ако всички тези мерки се приложат успешно, се очаква да бъдат изпълнени две основни цели: намаляване на отрицателните последствия от рака в ЕС и премахване на разликите по отношение на причинената от раковите заболявания смъртност в отделните страни от ЕС. Поради това са необходими дългосрочни, устойчиви действия по отношение на рака, за да се гарантира здравето и благосъстоянието на европейците в бъдеще.
Във връзка със Световния ден за борба с рака – 4 февруари, по инициатива на Международния съюз за борба с рака и с подкрепата на Световната здравна организация, ще се проведат дейности за повишаване на осведомеността на хората относно профилактиката на раковите заболявания.
След всичко казано дотук, добрата новина е, че около 40% от раковите заболявания са потенциално предотвратими. Кампанията „Ракът също може да бъде предотвратен” се съсредоточава върху това как рискът от развитие на рак може значително да бъде намален чрез следните прости профилактични мерки:
– Спрете употребата на тютюн и избягвайте излагането на вторичен тютюнев дим
– Въведете лимит на консумацията на алкохол
– Избягвайте прекомерното излагане на слънце
– Поддържайте здравословно тегло, чрез здравословно хранене и упражняване на редовна физическа активност
– Ходете редовно на профилактични прегледи