Карталът се завръща и в Сакар – първи директни природозащитни дейности!

Районът на Сакар, като част от екологичната мрежа НАТУРА 2000, се утвърди като едно от важните места за картала (черния лешояд) през последната година. Данните от сателитно проследяване и теренните проучвания на Зелени Балкани и ФДФФ, провеждани в рамките на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649, доказват че в територията редовно се придържат поне няколко птици.

Единият от карталите е маркиран от Зелени Балкани и ФДФФ , преди да бъде освободен от адаптационната волиера на 29.04.2022 в района на Котел, в Източна Стара планина. Друга, маркирана с предавател птица, произхожда от колонията на вида в Дадя, северна Гърция и също е чест гост в Сакар. Лешоядите са намерили подходящи и безопасни условия в района на пашуване на месодайни говеда от няколко ферми. За момента птиците са добре приети от местните стопани, а освен няколкото картала,  в района често присъстват и белоглави лешояди, скални орли и други хищни птици.

За да подпомогнат процеса за трайното привличане и постоянното заемане на територията от страна на величествените птици, съвместен екип на Фондация ,,Карталско гнездо“ и проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 инсталираха 3 изкуствени гнезда в Сакар. Майстор на гнездата е Мирослав Енев, който печели за тази дейност все повече свои колеги от Асоциацията на арбористите в България.

Това са първите гнезда в района от този тип конкретно предназначени за черните лешояди. Предстои инсталирането на още гнезда в избрани от самите птиците – любими за тях места. Гнездата са изработени по специална методика разработена от съвместния екип на природозащитниците, която е доказала своята ефективност през последните години. Вече поне  3 изкуствени гнезда изработени по тази методика се използват от гнездящи двойки черни лешояди в района на Стара планина.

Експертите припомнят, че Сакар планина е една от най – важните територии за опазването на хищните птици в България. Не случайно именно тук, от страна на  Зелени Балкани е възстановено гнезденето на белошипата ветрушка –  един от най редките видове соколи в страната, като екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 по Програма LIFE на ЕС също партнира в теренните дейности за поставянето на карталските гнезда.
За повече информация:

Ивелин Иванов – ръководител на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“
моб.телефон: +359887589995
email: iivanov@greenbalkans.org

Градимир Градев  – ръководител на проект „Живот за белошипата ветрушка“
моб.телефон: +359885609289
email: ggradev@greenbalkans.org