Изнесено обучение на студенти проведоха в Кюстендил

Два факултета на Тракийския университет – Аграрният и Стопанският, започнаха изнесено обучение на студенти в град Кюстендил. В красивата сграда на езиковата гимназия „Д-р Петър Берон“, строена за резиденция на цар Фердинанд, слушат лекции близо 50 младежи по образователно квалификационната степен „бакалавър“. Те се обучават от преподаватели на Стопанския факултет по „Регионална икономика и управление“, „Информационни технологии в икономиката и управлението“ и „Аграрна икономика и търговия“ и от Аграрния факултет по: „Агрономство“, „Екология и опазване на околната среда“ и „Зооинженерство“.
Отделно им се преподава бизнес английски, а в местната болница провеждат своята практика тези, които са предпочели да станат медицински сестри.
Началото на партньорските отношения бе поставено преди две години по инициатива на ректора, проф. д-р Добри Ярков, горещо подкрепена от кмета на община Кюстендил Петър Паунов, когато близо 100 студенти от града на Владимир Димитров-Майстора, избраха да учат в Тракийския университет по нетрадиционната форма на преподаване.
Стоянка Пастърмова