Над два пъти пада цената на абонаментните карти за вътрешно-градски транспорт на Община Стара Загора

Над два път пада цената на абонаментните карти за вътрешно-градски транспорт за учениците и пенсионерите на Община Стара Загора. Това обяви на брифинг на 2 февруари 2023 г. ресорният зам.кмет Радостин Танев.

С приетото Постановление No10 на Министерски съвет държавата отпусна на общините допълнителни средства за обществения транспорт. Във връзка с това общинските съвети трябва да приемат каква ще бъде тарифната политика за конкретната община. Така от 1-ви февруари 2023 г. децата до 10 годишна възраст ще пътуват в градския транспорт безплатно.

Към момента цената която заплащат учащите се и пенсионерите от нашата община, отговаря изцяло на решението на Министерски съвет (МС)– каза г-н Танев. – Това , което предлага Община Стара Загора и Общински съвет, е за допълнителни компенсации в промяна на тарифната политика.

Според Решението на МС със 70% трябва да бъдат намалени картите за учащите се в града и в селата и с 40% за пенсионери в града и селата. Въпреки, че в момента цените отговарят изцяло на това решение, правим предложение за допълнително компенсиране на съответните възрастови групи.

Това е жест от страна на Общинския съвет и на Общината към гражданите на Старозагорска община. „

Към момента стойността на ученическата карта в града за месец е 10 лева. Предложението е да стане 5 лв. Ако се спази решението на МС, картата трябва да бъде 18 лв.

Картата за три месеца за учащи сега е 30 лв. Предложението е да стане 15 лв.

За пенсионерите в града на възраст над 68 г. предложението е картата от 26 лв. да стане 22 лв.

Към момента картите и тарифната политика са съобразени с максималния размер на минималната пенсия, която е 470 лв. Предложението е размерът да бъде върху максимална пенсия 510 лв. Така ще се добави още една група хора, които ще могат да се възползват от абонаментните карти.

Картите за пенсионери с доходи по-ниски от 510 лв. стават от 18 лв. на 12 лв.

Картите за учащи и пенсионери в селата са разделени на няколко зони, които са с различна тарифна политика.

Например в село Дълбоки (зона 3), където има най-много закупени пенсионерски карти цената в момента е 43 лв. След намалението става 32.80 лв.

За най-много пътуващи ученици картата за село Дълбоки в момента от 41 лв. ще бъде намалена на 16.40 лв.

Това е възможно благодарение на Бюджета на Община Стара Загора и решението, което евентуално ще бъде взето от Общинския съвет.

С тези корекции насърчаваме хората да използват градския транспорт с тази по-добра политика спрямо цената. Над два пъти пада цената особено в селата на Община Стара Загора. Има много сериозна разлика, – обобщи кметът Живко Тодоров.- Получавайки тази компенсация от държавата с още малко подкрепа от Общината, можем да изпълним политиката на Общинския съвет, която той зададе преди няколко месеца, когато се приемаше по-високата цена на еднократния билет. И забележете, това е цялостна политика. Да, за еднократно пътуване е по-скъпо – 1.50 лв. Но тези, които редовно ползват транспортните услуги на Общината срещу абонаментни карти, всъщност получават допълнителен стимул, вместо да се качат на автомобила си, да използват градския транспорт, което ще бъде на доста по-символична цена. Т.е. вижда се цялостната политика на Дружеството за автобусни и тролейбусни превози и на Общината към това, да стимулира хората да пътуват с градския транспорт, с новите автобуси, с по-добрата тарифна политика и съответно , дай Боже, след няколко месеца и по-хубави улици като възстановим инфраструктурата в града, защото поради обективни обстоятелства тя е нарушена“.

Кметът благодари на Общинския съвет за направените градивни предложения, с които администрацията се е съобразила. Това ще бъде в полза на града.
Предложението на местната администрация ще бъде разгледано на предстоящата сесия на Общински съвет Стара Загора, която ще се проведе на 23 февруари т.г. и ще влезе в сила от 1-ви март 2023 г.

Росица Ранчева