Дипломните работи – доказателство за успех от обучението

Тодор Малаков завършва Тракийски университет, специалност “Зооинженерство” през 2019 г. По време на обучението си по инженерните дисциплини в учебния план, Малаков вижда възможност за прилагане на придобитите теоретични познания в своето земеделско стопанство. В рамките на дипломната си работа той разработва съоръжение за добив на вода за поливни цели в земеделски площи на места, необезпечени с ел. енергия от националната енергийна система.

Подкрепа за своята идея Малаков получава от преподавателите от катедра „Аграрно инженерство” – доц. Кънчо Пейчев и ас. д-р Димитър Георгиев, като заедно извършват необходимите изчисления, конструктивни чертежи и технология за изпълнение на бъдещото съоръжение. Системата, създадена според разработката на г-н Малаков, е своеобразен възобновяем енергиен източник за добив на вода с цел поливане на около 5 дка площ с нулево замърсяване на околната среда. Дипломантът признава, че първоначално сам е правил доста опити и изчисления, но често се е получавало „пробра–грешка” в резултатите. След инженеринга на сформирания екип, Тодор Малаков разработва успешната диплома работа, на чиято база по-късно оптимизира работата на съоръжението в своето земеделско стопанство.

По време на защитата, бъдещият инженер представя блестящо разработката и получава отлична оценка, а още тогава, преподаватели и негови състуденти проявяват интерес към системата за добив на вода и желаят да ползват проекта за собствени нужди.

Към днешна дата съоръжението работи отлично и изпълнява безпроблемно предварително зададените експлоатационни условия.

Според инж. Малаков и колегите му от катедра „Аграрно инженерство”, няма нищо по-добро от реално внедрени разработки в практиката и бизнеса.

Купих земеделска земя, но нямаше достъп до електричество. Мислих алтернативни методи за добив на вода от сондата и ми дойде идеята за ветрови двигател. Докато учех още в Тракийски университет споделих с доц. Пейчев за идеята и той ми даде няколко насоки. Започнахме с няколко схеми и първоначални изчисления. Събирах материали от много места, част от тях съм ги изработвал с помощта на приятели. В крайна сметка съоръжението се получи. Направих измервания и установих оптималната скорост на вятъра, при която съоръжението работи и няма риск да се повреди. От този проект се получи много добра дипломна работа, която беше оценена отлично.

През зимата съоръжението не се използва, защото ветровете са силни и има вероятност от повреди. Към съоръжението има резервоар от 4 куб м., който ползвам най-вече за поливане. Към това съоръжение включвам и капково напояване за площта от 5 дка.”