Тракийският университет открива своя база в Царево

Тракийският университет открива своя база в Царево. Висшето учебно заведение ще стопанисва през следващите 3 години общинска сграда, в която се помещаваше Българо – Германския център за професионално обучение. С пълно мнозинство общинските съветници в Царево подкрепиха докладната записка на кмета на морската община Георги Лапчев за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Тракийски университет със седалище в Стара Загора върху общинската сграда. Сградата, в която се помещаваше Българо – Германски център за професионално обучение, бе върната от Министерството на труда и социалната политика на Общината. „Получихме си сградата в лошо състояние. След като я предоставим безвъзмездно за ползване на Тракийския университет, те от своя страна ще я ремонтират“, коментира пред „Черноморие“ кметът на Царево Георги Лапчев.

Решението на Общинския съвет в Царево слага край на двугодишните преговори между ръководството на Община Царево и на Тракийския университет. „Доволен съм, че докладната записка бе подкрепена единодушно от всички съветници без значение дали са от мнозинството или от опозицията. Това е знак към политическия живот в страната, че когато се проведе правилно разговор, той ще даде резултат“, допълни кметът Лапчев.

Така напрактика Царево става третият черноморски град, след Варна и Бургас, в който ще има база на висше учебно заведение. Тракийският университет ще извършва в Царево изнесено обучение на студенти и докторанти в различните специалности, в които те се обучават.

В университета се обучават над 8200 студенти от България и света от  близо 600 висококвалифицирани преподаватели, както и от гост лектори от други университети в страната и чужбина, в 72 бакалавърски специалности и магистърски програми. Университетът провежда повече от 70 докторски процедури.