Тракийски университет участва в Българската антарктическа мисия

В края на месец декември, 2022 г. на борда на Научно-изследователския кораб “Св.св. Кирил и Методий” бе инсталирано последно поколение сателитно-комуникационни системи, които осигуряват на Антарктическата мисия достъп до водещи спътникови мрежи на геостационарна и ниска наземна орбита. По този начин корабът е обезпечен с високо надеждни услуги по време на целия му курс – от пристанище Варна до българската Антарктическа база на остров Ливингстън. Маршрутът представлява предизвикателство пред българските изследователи и екипаж, и поради тази причина по време на пътуването е заложено да се използват и комбинират различни сателитни мрежи с цел да се осигури непрекъсваема услуга. Спътниковата услуга се осъществява чрез над 30 наземни Телепорт станции, предлагайки глобално покритие.
Участието от страна Тракийският университет в Антарктическата мисия е в лицето на доц. Развигор Дърленски – преподавател в Медицинския факултет. Основната му научна задача на белия континент е във връзка с проучвания, свързани с влиянието на климатичните условия върху кожата.
Комуникационното оборудване на Научно-изследователският кораб “Св. св. Кирил и Методий” e предоставено от Орбитъл Кънект ООД – българска компания, която предоставя широк спектър от професионални спътникови комуникационни решения. Компанията партнира с водещи сателитни оператори, като предоставя достъп до интернет, пренос на данни и глас с глобално покритие.
Управителят на Орбитъл Кънект – Красимир Терзиев, който е бивш възпитаник и настоящ член на Настоятелството на Тракийския университет, споделя, че реализацията на проекта е изисквала холистичен подход, за да се вземат предвид всички нужди и очаквания на участниците в Българската антарктическа мисия.
„Сложността на проекта се състои в синхронизирането на наличното оборудване на борда в една автономна мрежа, която да осигури непрекъсната, надеждна комуникационна среда. Използвали сме последно поколение технологии в сателитната индустрия, за да предложим качествено и професионално телекомуникационно решение. Основните ни цели бяха безопасността на борда на кораба „Св, св Кирил и Методи“ и спомагане в процеса на успешното провеждане на научно-изследователските дейности, но не бива да забравяме и създадената възможност всички пасажери и екипажа да останат в контакт с най-близките си по време на няколко месечния преход до Антарктида и обратно.“, каза в заключение г-н Терзиев.
Деница Шишкова