Средновековен вестник създадоха в IX ОУ „Веселин Ханчев“

Часовете по история могат да бъдат протяжни и скучни, а уроците много трудни с всичките години и имена. Сухите факти и различната действителност, често объркват учениците. Средновековната история, особено в учебника за шести клас, не предизвиква желания интерес в днешните тийнеджъри. Не е така в IX основно училище „Веселин Ханчев“ в Стара Загора. Учителят по история – госпожа Милка Славова винаги намира начин да поддържа жива искрата на любопитството и творческото начало в своите възпитаници. И резултатите не закъсняват. На бял свят се появи великолепно издание на средновековен вестник, изцяло направен от шестокласниците.

Някои от проектите са индивидуални, а други са изработени от групи, състоящи се от няколко ученици. Срокът за изпълнение на проекта беше 2 месеца. Работихме съвместно, като аз по- скоро бях координатор и помощник, ментор на децата“ – разказа за Долап старши учител Милка Славова.

По отношение на оформлението всеки от учениците имаше възможност да използва различна програма -MS POINT, MS WORD, CANVA, FOTOSHOP и др. След края на срока за изпълнение учениците сами разпечатаха на хартиен носител своите проекти и ги представиха пред класовете си в часовете по история и цивилизации.“ -допълни госпожа Славова.

Вдъхновени от славното минало на България, учениците от 6. клас създават средновековни вестници под различни имена „Днес в България“, „Велика България“, „Хански Новости“, „Отечество Крум„ , „Сердика“, „България“, „ Вестника на Народа“. Темите, които са включени в отделните рубрики, се отнасят за периода 681-1018г. или Първо българско царство. Рубриките също са измислени от децата, като в тях са включени интервюта с български владетели, обяви за извършване на актуални за Средновековието услуги, мода, култура, изкуство и забавление. Фантазията и вдъхновението учениците почерпиха от различни източници – филми, интернет- статии, книги и по този начин средновековната история оживя. Истината е, че когато учителят работи със сърце и влага индивидуален подход в своята просветителска дейност, няма как уроците да бъдат мъчителни и скучни. Напротив – те предизвикават децата да бъдат търсещи, смели, решителни, да творят, да изследват, да се забавляват и най- важното – да не скучаят в час.

Успех и в следващите начинания на всички ученици и учители в Девето ОУ!

Мария Горчева

директор на ІХ ОУ „Веселин Ханчев“