Проявяват специален интерес към Тракийския университет

Единственият университет в страната, представен с два щанда на четвъртото изложение на Университетите в България, организирано от Младежкия общински съвет на Казанлък, беше Тракийският. Това се дължи на големия интерес на кандидат-студентите от долината на розите към всички факултети и специално към Медицинския колеж, който беше представен лично от Директора проф. д-р Анна Толекова, от микробиолога доц. Неделина Костадинова и Назифе Бекир, ст. преподавател в специалността „Рехабилитация“.
Доц. Стойчо Методиев, ръководител на Кариерния център при Тракийския университет и Константина Канелова, експерт в „Учебен отдел“, отговориха на многобройните въпроси, свързани с кандидатстването, предварителните изпити, балообразуването и обясниха на младежите, които са т.н. „защитени“ специалности, за които студентите не плащат такси и се обучават безплатно.
В Тракийския университет те са четири: „Педагогика на обучението по информационни технологии“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“, които се преподават в Стара Загора. Другите две специалности, които са безплатни за студентите, са от професионално направление „Енергетика“ – „Топло- и газоснабдяване“ и „Индустриално инженерство“, които се изучават във Факултет „Техника и технологии“ в Ямбол.
Стоянка Пастърмова