Медицински център „Европейска здравна грижа“ стартира програма за безплатни консултации и прегледи в Стара Загора

Медицински център „Европейска здравна грижа“ стартира програма за безплатни консултации и прегледи  „Грижа за Вас“. Чрез нея ще бъдат проведени безплатни консултации и прегледи от лекари с различни специалности, водещи специалисти от високотехнологичната болница „Сърце и Мозък“ в Бургас.

Официалният старт на програмата ще бъде на 1 февруари, когато началникът на отделението по гастроентерология, д-р Милена Перухова и екипът ѝ, ще бъдат на разположение на жителите на Стара Загора и региона. Д-р Перухова извършва рутинно горна, долна ендоскопия, перкутанни интервенции под ултразвуков контрол, както и конвенционална и доплер ехография. Има богат професионален опит в лечението и проследяването на пациенти след чернодробна трансплантация. Работила е като преподавател на студенти по медицина в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ София.

Екипите от лекари и медицински специалисти предлагат профилактика, диагностика, лечение и проследяване на цялата гама заболявания на гастроинтестиналния тракт и хепато-билиарната система: чернодробни заболявания, заболявания на панкреаса и жлъчната система; диагностика на стадиране на всички туморни заболявания на гастроинтестиналния тракт; възпалителни чревни заболявания – болест на Крон и Улцерозен колит; заболявания на тънкото черво; метаболитни заболявания.

На 3 февруари,  на разположение ще бъдат д-р Петьо Братоев, началник на отделението по ортопедия и травматология и екипът му.

На 10 февруари, ще преглеждат и консултират д-р Румен Рунков, началник на отделението по съдова хирургия и екипът му.

На 17 февруари, на разположение ще бъдат д-р Тони Стателов, началник на отделението по урология е екипът му.

Необходимо е предварително да запишете час на тел 042 670141 / 042 670112

Адресът на МЦ „Европейска кардиология“ е: Стара Загора, кв.„Три чучура – юг“, ул. „Димитър Подвързачов“ № 1.