Конкурсите за училищни директори ще тръгват поетапно

Сегашният екип на Министерството на науката и образованието няма намерение да организира
едновременно спрените към момента от Върховния административен съд конкурси за директори на
образователни институции в страната. Това стана ясно от думите на министъра на образованието и науката
проф. Сашо Пенов по време на парламентарния контрол.
Когато имаме окончателно влязъл в сила съдебен акт, в кратък срок можем да подобрим съдържанието
на Наредбата и конкурсите да се проведат етапно по съответните регионални управления“, уточни той.
Министърът поясни, че към момента учебният процес е обезпечен във всички образователни институции
там, където не са проведени конкурси, има временно изпълняващи длъжността директори.
В отговор на друг въпрос относно управленска дейност в едно от регионалните управления на образованието министър Пенов отбеляза:

Като служебен министър на образованието, ако са налице данни за тежки правонарушения, които да обосновават носенето на дисциплинарна отговорност, няма да се поколебая да упражня правомощията си спрямо този, който е в обхвата на моята дисциплинарна власт, независимо от това кой го подкрепя, стига
данните да са обосновани. Бих насърчил всеки учител или директор да подават писмени сигнали до Министерството в случаите на упражнен тормоз или неправомерно упражняване на правомощията на
съответния директор спрямо него. Смятам, че всякакви сигнали, които са постъпили писмено в Министерството на образованието, ще получат своя адекватен отговор.

В област Стара Загора 32 са училищата с директори, които изпълняват тази длъжност временно, до избиране на нов титуляр. Кандидатите за тези места бяха 41.

Долап.бг