Директорът на РЗИ – Стара Загора издаде заповед за удължаване на временните противоепидемични мерки до 27.01.2023 г.

Директорът на РЗИ – Стара Загора, д-р Ваня Карабойдева, издаде днес заповед нa основание чл.63а, ал.2 от Закона за здравето във връзка с чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс. Тя е с оглед продължаващата тенденция за поддържане на епидемични стойности на заболяемостта от ОРЗ и грип на територията на област Стара Загора със стойности 312.20 на 10 000 души население, след съгласуване на временните противоепидемични мерки с Главния държавен здравен инспектор на РБългария и решение от 23.01.2023 г. на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ за удължаване на грипна епидемия.

Заповедта гласи:

I. Удължавам въведените със Заповед № РД-01-12/16.01.2023 г. временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора, считано от 00:00 часа на 24.01.2023 г. до 24:00 ч. на 31.01.2023 г. включително, както следва:

1. Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и деца;

2. Преустановяване на всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации в АПМП;

3. Преустановяване на свижданията в лечебните заведения. Допускат се изключения в ситуации на терминално болни.

4. Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като деца със симптоми на остри инфекциозни заболявания не се допускат в детското заведение. Недопускане до работа на заболели лица от персонала на детските заведения. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки и др. и проветряване на помещенията на всеки два часа;

5. Преустановяване на учебните занятия в присъствена форма в училищата на територията на област Стара Загора за периода 24.01.2023 г. – 27.01.2023 г. включително;

6. Преустановяване провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици, включващи посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, спортна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.;

7. Всички лица, когато се намират в лечебни и здравни заведения, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба;

8. Преустановяване на посещенията на търговските центрове, представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти, за лица под 16 години без придружител.

Повече информация – https://www.rzi-starazagora.org/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2392-novina_23012023_1

Автор: Красимира Кънева