Да почетем 170-годишнината от рождението на големия българин Иван Салабашев

Иван Петров Салабашев е български математик и политик от Либералната партия в Източна Румелия, после в Съединена България от Народнолибералната, след това от Демократическата партия. Заема министерски постове като директор на правосъдието в Източна Румелия, финансов министър в правителството на Стефан Стамболов и в първото правителство на Александър Малинов, както и правосъден министър. Той е народен представител в VІ, VІІ, ХІ и ХІІІ обикновено народно събрание Действителен член е (академик) на Българското книжовно дружество (БАН) от 1884 г.

Иван Салабашев е роден в Ески Заара (днес Стара Загора ) на 19 януари (7 януари стар стил) 1853 г. Негов брат е видният военен деец полковник Стефан Салабашев.

Завършва гимназия в град Табор, Чехия (1872) и математика в Пражката политехника (1876). Темата на разработката е „Декартова крива линия“, която се смята за първи оригинален български труд по математика. Участва като доброволец на страната на Сърбия в Сръбско-турската война през 1876 г. , след което две години е учител в Болградската гимназия.

След Освобождението Салабашев се връща в Пловдив. През 1881 г. е избран за дописен член, а през 1884 г. и за действителен член на Българското книжовно дружество (дн. Българска академия на науките). Работи като един от редакторите на вестник „Южна България“ и на списание „Наука“, издавано от Пловдивското научно книжовно дружество. По-късно, в София е член-основател и почетен член на Физико-математическото дружество (1898).

В Пловдив заема различни постове в управлението на Източна Румелия.

След Съединението Иван Салабашев се включва в Народнолибералната партия и участва в правителството на Стефан Стамболов като министър на финансите и на правосъдието. През 1903 г. преминава към Демократическата партия. През 1908 г. става министър на финансите в правителството на Александър Малинов. Наред с колегите си министри Стефан Парпиков и Андрей Ляпчев, Салабашев представлява българската страна в преговорите за финансовото уреждане на независимостта на България, провъзгласена на 22 септември 1908, и ги завършва с успех, подписвайки българо-руски протокол от април 1909 г.

За да посрещне увеличените вследствие от протокола финансови задължения на държавата, Салабашев повежда преговори за нов чуждестранен заем, като същевременно се опитва да разбие монопола на Париба върху българския държавен дълг и да отслаби контрола ѝ върху българските финанси. След като френското правителство проваля заем с друга френска банка – „Креди мобилие“, Салабашев постига споразумение с австрийската „Винер банкферайн“ (декември 1909). Сближението му с Виена затруднява княз Фердинанд, който търси голям заем от Париж, за да подготви България за война с Османската империя. Това кара княза да свали Салабашев от финансовото министерство (септември 1910). От 1910 до 1914 г. Салабашев е пълномощен министър в Австро-Унгария.

Иван Салабашев е сред първите български шахматисти. Научава се да играе шахмат в гимназията в Табор. След завръщането си в България започва да популяризира тази игра. Той е първият председател на създадения по негова инициатива Софийски шахматен клуб.

Заемайки разни постове в Източна Румелия, той предлага находчиво решение по какъв начин 56-членното Областно събрание в Пловдив, в което 30 от членовете са българи, да избере свой Постоянен комитет, състоящ се само от български представители. С това си решение младият политик става основоположник на изборната математика в България.

В негова чест е наречен математически турнир, който се провежда ежегодно от 1992 г. в Стара Загора. Основател на турнира е Евтим Кънчев – изтъкнат деятел на Съюза на математиците в България и дългогодишен председател на секцията на СМБ -Стара Загора. Благодарение  на неговия ентусиазъм и организаторски способности, турнирът бързо печели популярност в Стара Загора и региона. От 10 години турнирът се провежда и в други райони на страната. Поради атрактивния характер на предлаганите задачи, той е едно от най-популярните състезания по математика за ученици в България.