Събират предложения за приз „Студент на годината“

Приемат се кандидатури за XVІ издание на Националния приз “Студент на годината”На форума ще бъдат отличени най-активните студенти във всички области на науката, изкуството и спорта.

Участниците следва да отговарят на определени критерии, отнасящи се до постигнатите им резултати в областта, в която се обучават.

Студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.

Събитието е организирано от Националното представителство на студентските съвети с подкрепата от Министерство на образованието. Патрон на събитието е министърът на образованието и науката.

Националното представителство на студентските съвети (НПСС) номинира по трима студенти, а експертно жури определя победителите в 14-те категории и за специалната награда на НПСС „Студент на годината“ за 2023 г.

Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти и докторанти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование.

http://www.studentnagodinata.eu/index.php/statute