Семинар на тема „Силата на общността в подкрепа на младежи от уязвими групи“ организира ММЦ

На 19 и 20 януари 2023 г., в Международния младежки център (ММЦ)  в Стара Загора ще се проведе семинар на тема „Силата на общността в подкрепа на младежи от уязвими групи”. Официалното откриване е предвидено за 9.30 часа в четвъртък.

Основен фасилитатор в рамките на посочените два дни ще е Александра Райкова, обучител от Съвета на Европа, която е с дългогодишен опит и експертиза по  темата.

Форумът е насочен към работещи в сферата – медиатори, педагогически съветници, неформални лидери и други заинтересовани.

Целите, които си поставят организаторите от ММЦ, са запознаване с програми, проекти и инициативи, които подпомагат личното и професионално развитие на младежи от уязвими групи, изграждане на партньорски отношения с работещи по темата в област Стара Загора, както и подпомагане на изграждането на общности, които да са в подкрепа на младите хора.

Красимира Кънева-Пенкова