12 500 сигнала са получени и отработени от Горещия телефон на Общината за изминалата година

На денонощния Горещ телефон на Община Стара Загора – 0800 157 37, са получени 12 500 сигнала за 2022 година. Това сочи справката на звено „Градска мобилност“. От там отчитат увеличение с 11%, спрямо 2021 година. Всяко едно обаждане се регистрира в системата и бива насочено по компетентност.

Най-често, телефонът за сигнали е използван във връзка с неправилно паркирани автомобили – 3 686 броя обаждания. 1400 са подадените оплаквания, свързани с нарушаване на обществения ред. Сигналите, които са насочени към компетенцията на звено „Озеленяване и комунални дейности“ са 1284. За проблеми с уличното осветление е сигнализирано 1204 пъти. Най-малко обаждания е имало във връзка с казуси, касаещи Етажна собственост, както и с общински жилища – само 6.

От звеното отчитат още, че поради осъществяването на мащабния ВиК проект, изпълняван от държавното дружество в момента, са се увеличили сигналите за аварии и  проблеми с пътната инфраструктура на местата с изкопна и строителна дейност.

За периода 1 януари – 31 декември 2022 година, има получени 1382 сигнала за автомобили, които е трябвало да се репатрират, като в тази бройка не фигурират 103 подадени сигнала за съдействие от „паяка“ при преместване на автомобили при авария или друго мероприятие, 181 броя за излезли от употреба леки автомобили, 474 броя за паркиране на предплатено паркомясто, както и 3137 броя за премахване на поставена скоба.

Увеличават се подадените сигнали, получени на платформата на Община Стара Загора – signal.starazagora.bg. За изминалата 2022 година са били 1862 броя, в сравнение със същия период на 2021 година, когато са били 1377. Впечатление прави, че през сайта на администрацията най-голям брой са сигналите, свързани с проблеми с уличното осветление, следвани по брой от тези с чистотата и неправилното паркиране. Постъпилите предложения са 99 броя. Голяма част от тях са свързани с подобряване на градската среда.

Община Стара Загора е реагирала на всички сигнали, за които има правомощия, а останалите са насочени към компетентните органи.