ППМГ „Гео Милев“ чества 128 -та годишнина от рождението на своя патрон

Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“ (ППМГ) в града на липите по традиция ще отбележи годишнината от рождението на своя патрон – човека, експресиониста, поета, есеиста Гео Милев – едно туптящо в словото сърце, търсещо истината, непримиримо към делничната суета и дребнотемието.

Организирани са различни прояви, с които гордите наследници на темпераментната му натура – възпитаниците на ППМГ „Гео Милев“ за пореден път ще се докоснат до личността и таланта на авангардния творец. Подготвени са различни презентационни материали, които ще бъдат представени в часа на класа, за да бъде още малко „открехната завесата“ около човека и твореца Гео. Част от инициативата е и представянето пред всички ученици на гимназията на документалния филм „Гео Милев в лабиринта на времето“. Тази продукция изследва различни, любопитни аспекти в личностен и в обществен план– защо гласът на експресиониста е непоносим за официалната власт, каква е позицията на българската интелигенция по това време, връзката между творчеството и гражданската ангажираност на личността и ред други.

Традиционно е сътрудничество на ППМГ „Гео Милев“ и Драматичен театър „Гео Милев“. В тази връзка специално за възпитаниците на гимназията е организирана театрална постановка на спектакъла „Иконите спят“ по текст на именития старозагорец.

В дългосрочен план се предвижда и поредното сътрудничество с Къща музей „Гео Милев“ по повод отбелязването на 70-годишния юбилей на културната институция.

Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“ също може да отбележи и факта, че вече е реализиран проектът по създаване на химн на училището, носещ въздействащото заглавие „Горди наследници“. В него са уловени основните акценти от училищния живот, мечтите и стремежите на „геомилевците“, както и позицията, която възпитаниците на гимназията имат в обществото. Засегнати са и силните послания от творчеството на експресиониста, които възпитават в дух на хуманност, себеусъвършенстване и утвърждаване на нравствени ценности.

Защото Гео твърди: „ Човекът е всичко: и цел, и мечта, и красота, и любов, и изкуство, и дух, и свят и Бог“…

Светла Баджакова