Тракийски университет започна прием по проектни магистърски програми

От 9 януари 2023 г. Тракийски университет започна прием на кандидатстудентски документи за осем нови магистърски програми по два проекта. Те са създадени по проект за модернизация на висшите училища в България. В Националната агенция по акредитация са приети всички проекти, което позволява да се започне обучението по тях.

Първият магистърски проект е „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийски университет, УНСС, Русенски университет и Българска стопанска камара“. По него Тракийският университет е водещ. Заложени са общо 7 магистърски програми:

  • Биобазирани индустрии и устойчив растеж“.
  • Итегрирани системи за управление качеството и безопасността на храните“
  • Ветеринарномедицински бизнес и мениджмънт“
  • Агротроника“
  • Здраве мениджмънт“
  • Хранене и биомедицина“
  • Виртуални технологии“- предлага се на български и на английски език.

Вторият проект е „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“. Водещото висше учебно заведение е Лесотехническият университет. Магистърската програма, по която Тракийски университет е водещ е „Устойчиво производство на фуражни култури“.

Кандидатстудентските документи ще се приемат онлайн и на място в Университета (Ректорат-Западен вход, стаи 200, 201 и 201-А) до 31 януари 2023 г.

Обучението по програмите ще започне от началото на летния семестър на 2022/2023 година.

Всички подробности са посочени на сайта на Тракийски университет Стара Загора.