Френският институт в България откри своята кампания Стипендии „France excellence“ за 2023 г.

Имаме удоволствието да ви съобщим, че Френският институт в България откри своята кампания Стипендии “ France excellence “ за 2023 година.
Стипендиите се предоставят за дипломантски програми на френски и на английски език на нива бакалавър (L1), магистратура, докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale) както и за научен престой на високо ниво. Те включват месечна издръжка, такса за записване в университета, медицинска осигуровка, поемане на други допълнителни разходи както и други услуги (например намиране на жилище).
Допълнителна информация за видовете стипендии, сроковете и необходимите документи, можете да намерите в сайта на Френския институт в България.
СРОКОВЕ
Бакалавър, Mагистратура, Докторантура под двойно научно
ръководство и Докторантура под съвместно научно ръководство 28 април:
краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване 5 май:
публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати 18 и 19 май:
събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и
български представители 29 май:
обявяване на окончателните резултати на www.institutfrancais.bg юни/юли:
подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите, след
окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.
За повече информация:
BOURSES D’ÉTUDES
Tous domaines
Licence (L1)
Bourse octroyée pour la première année de
Licence.
Cette bourse concerne les élèves inscrits en
dernière année d’études secondaires :
• excellents résultats scolaires
• niveau de français DELF B2 ou DALF C1
• bourse sur 10 mois
• allocation mensuelle de 860 €
Master
Bourse octroyée pour la quatrième (M1) ou
la cinquième (M2) année du niveau master.
Cette bourse concerne les titulaire d’un
diplôme de Bakalavar ou les étudiants en
dernière année d’études dans un
établissement d’enseignement supérieur
bulgare :
• francophones et non francophones
• bourse sur 10 mois
• allocation mensuelle de 860 €
Thèse en codirection internationale ou
thèse en cotutelle
Bourse en appui à la mobilité doctorante.
Cette bourse concerne les titulaires d’un
diplôme de Master avec un projet doctoral :
• deux directeurs de thèse, bulgare et
français
• francophones et non francophones
• financement de séjours en France (
jusqu’à 3 séjours de 4 mois)
• allocation mensuelle de 1500 € pour
chaque séjour en France
Date limite de dépôt des candidatures :
28 avril 2023