Електронното записване на децата в детските градини и яслите на община Стара Загора ще започне на 30 януари 2023 г.

През месец декември 2022 г. Община Стара Загора е публикувала на страницата си графика за детски градини и яслени групи в градините, – обясни за Долап.бг Станимира Димитрова, началник на отдел „Образование“. На 27 януари 2023 г. ще бъдат обявени свободните места. Системата ще бъде отворена на 30 януари 2023 г. Тогава ще могат да се регистрират заявления за прием на децата, родени през 2016, 2017, 2018 и 2019 г. за настоящите групи.

Децата, родени през 2020 г., които през месец септември т.г. ще постъпят в първа група ще подават заявления на 3 април 2023 г. Тогава ще се отвори електронната система.

Останалите деца, могат да кандидатстват, както през месец януари, когато се отвори електронната система, така и през м. април. Тогава ще кандидатстват всички родени от 2017 до 2020 г. За децата, които са в четвърта група през м. април, предстои приключване на учебната година и кандидатстване за прием в първи клас в училище.

При приема се спазва Наредбата на Община Стара Загора за предучилищно образование. Критериите са същите. Предимство дава адресът; деца от многодетни семейства; деца със заболяване; деца без родители; деца близнаци.

Различното от предишни години е, че децата ще бъдат класирани по настоящия адрес на детето. Това е промяна, приета на второ четене от Общинския съвет на заседанието праз м. ноември 2022 г. До момента беше адресът на заявителя. Друго различно от предходната година е, че системата няма да бъде отворена целогодишно, както досега. Тя се отваря две седмици преди всяко класиране. Тогава ще се регистрират нови заявления, както и да се прави редакция на вече съществуващите. Друга промяна е, че ще бъде изключен входящият номер на заявлението като фактор при класирането.

Когато децата са с еднакви критерии ще бъдат подреждани на случаен принцип. Това осигурява равнопоставеност на всички родители.

Нови класирания ще има през месеците юни, август и преди началото на учебната година, както и през м. октомври.

Графикът за яслените групи в детските градини е със същите дати, както за детските градини. Те също са публикувани на сайта на общината.

Графикът за прием на първокласниците ще бъде обявен през месец март 2023 г., уточни Станимира Димитрова.- Отварянето на електронната система ще бъде обичайно през м. май т.г. Предвидени са три класирания за първокласниците. Сега е времето, когато ще събираме предложенията на училищата за училищния план-прием. На предстоящата сесия на Общински съвет се внася предложение за промяна за прием в първи клас. Тя е наложителна поради Нормативна промяна за организацията в образованието. Отнася се за това, че когато настоящият или постоянен адрес на детето се смени в прилежащия район на училището, то се запазва старата, по-дълга отседналост. До момента, ако детето дори си смени адреса, например в един блок от един вход в друг, то пак е в прилежащия район на училището, но се взема новата отседналост, което е основният критерии. Децата с постоянен настоящ или постоянен адрес в района на училището в последните три години се класират първи. Сега това е избегнато“.

В момента общинските детски градини в Стара Загора са 27. Предстои през м. септември 2023 г. да отвори врати новостроящата се детска градина „Липа“ в квартал „Възраждане“. Тя е непосредствено до Енергото, в абсолютния градски център. Предвидена е да бъде за четири групи. Местата за нея ще бъдат обявени след месец април. Ще се кандидатства отново чрез електронната система.

Станимира Димитрова уточни, че е предвидено да бъдат отворени 39 групи в детските градини , това са около 1000 места, но за абсолютно всички дечица ще има места. Общо децата в общинските детски градини са около 4 500.

Росица Ранчева