Съдът в Пловдив отказа да върне старозагорската „Ески джамия“ на Мюсюлманското изповедание

Пловдивският апелативен съд потвърди решението на Старозагорския окръжен съд, с което е отказано на Мюсюлманско изповедание – София, да му бъде върната собствеността на „Ески джамия“ и терена, върху който тя е построена, в Стара Загора.
Апелативните магистрати приемат, че не е установено, че Старозагорската мюсюлманска вероизповедна община е станала собственик на сградата „Ески джамия“ и дворното място на посочените от ищеца правни основания, както и че те са й били отнети в периода 09.09.1944 г. – 1989 г. Заради това Мюсюлманското изповедание също не може да придобие правото на собственост върху тях по силата на правоприемство.

Съдът намира също, че дори имотът да е бил отнет незаконно, неговото предназначение е дотолкова съществено променено, че вече не съществува реално до размерите, в които е бил отнет, тъй като „Ески джамия“ е архитектурно-строителен, художествен и археологически паметник на културата с висока културно-историческа стойност с национално значение със статут на народна старина още от 1927 г. Тя е свързана не само с мюсюлманската религия, но и с християнската, доколкото в основите й са открити части от средновековна християнска църква, затова е предназначена да задоволява трайно образователните и културните потребности на всички български граждани и е за общо ползване, което обосновава статута й на публична държавна собственост по силата на закона, а това води до невъзможност за реална реституция на същата.

Решението на Апелативния съд подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.