8 интестиционни предложения приеха старозагорските общински съветници

Осем предложения получиха предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаични централи върху общински терени по време на извънредната сесия на Общинския съвет на Стара Загора. Инвеститорите ще имат срок до 24 месеца, в който да преминат през необходимите процедури, преди съветниците да вземат окончателно решение.

Кметът Живко Тодоров оттегли две от предварително представените пред старейшините предложения поради интерес към конкретните имоти от повече от една фирма. Точките ще бъдат разгледани по време на редовното заседание на местния парламент в последния четвъртък на януари.

Сесията бе свикана на основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.