Синя Европа 2022: Обявиха конкурс по писане „Роберт Шуман“

Конкурсът е отворен за всички студенти от ЕС и ЕИП наскоро завършили (през академична 2022 г.). Могат да се изпращат оригинални статии на тема: право, дипломатически науки, икономика, иконометрия, публични политики, управление, политика, информационни технологии, бизнес, технологии, геополитика, география, инфраструктура и история и трябва да се занимават поне отчасти с Централна и Източна Европа. Тези два критерия са кумулативни.

Победителят ще получи награда от 500 евро.

Начало на конкурса: 15 декември 2022 г. Пълните статии трябва да бъдат получени до

15 март 2023 г., а финалистите ще бъдат обявени на 30 април 2023 г. Комисията може да реши да удължи крайните срокове, както намери за добре.

За да участвате в конкурса, трябва да докажете, че посещавате/че сте посещавали акредитиран университет и да ни изпратите цяла статия или резюме, свързано с изброените по-горе теми. Всички получени статии, които отговарят на минималните изисквания, посочени в правилата, ще бъдат публикувани на уебсайта и в

нашият годишник за 2022 г. (предварителен ISBN 978-2-492643-01-9 9782492643019).

Пълните правила на конкурса можете да намерите на:

https://www.blue-europe.eu/…/2022-BLUE-EUROPE-CONTEST-RULES…

За допълнителни въпроси: contest2022@blue-europe.eu. Екипът отговаря главно на английски, полски и френски (отговаря и на съобщения на немски, испански и италиански, но съ забавяне на отговора).

За повече информация: https://www.blue-europe.eu/