Започна кандидатстването за иновативни училища

Училищата вече могат да подават своите проекти, за да влязат в Списъка на иновативните за учебната 2023/2024 г. Това съобщиха от Министерство на образованието и науката.

В списъка могат да влязат държавни, общински и частни училища. Училищните проекти трябва да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет, от Обществения съвет и от родителите на учениците, които ще бъдат включени в иновацията.

Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.