Д-р Милен Алагенски пред Долап.бг:“Представителството на старозагорските художници изпрати 2022 г. с реализирани 17 изложби“

Д-р Милен Алагенски е роден през м. юни 1987 г. в Стара Загора. Завършва средно образование в ПГАСГ „Лубор Байер“, а висше – бакалавърска степен – “Педагогика на обучението по изoбразително изкуство – Графика“и магистърска степен- „Неконвеционални подходи в рисуването“. През 2021г. му е присъдена образователна и научна степен „Доктор“ от ВТУ. От 2014г. е член на СБХ, секция „Графика“. От 2015г. е член на ръководството на Представителството на СБХ – гр. Стара Загора, а от 2019 г. и досега е негов председател. Хоноруван преподавател е към Педагогически факултет на Тракийски университет в специалността „Педагогика на изобразителното изкуство и графичен дизайн“. Учител е по изобразително изкуство в школа „Графика“ към Център за подкрепа за личностно развитие, Стара Загора. Уредник е в Художествена галерия гр. Казанлък.

От 2009 г. досега участва във всички общи изложби, свързани с представителството на СБХ – гр. Стара Загора- „Есенен салон“ „ Рисунка и малка пластика“ „Графичен Форум – Стара Загора“ . Има участия в общи изложби в страната и чужбина; куратор е на всички издания на изложбите „Графичен форум“ в Стара Загора.

През 2020г. като председател на СБХ – Стара Загора възстановява старозагорската графична база, която се помещава в родната къща на поета Николай Лилиев. Там е учител по графика за деца на възраст от 7 до 18 години към ЦПЛР Стара Загора. Инициатор е и участник в Обществения съвет за архитектура, култура и изкуство към община Стара Загора, целта на който е да консултира кмета на общината по въпроси в архитектурен и културен план, засягащи общественото пространство в града. Организатор и куратор е, в качеството си на председател на Представителството на СБХ гр. Стара Загора, на международен пленер „Дружба“.

Доктор Алагенски, каква 2022 г. изпрати Представителството на Съюза на българските художници, Стара Загора?

На 22 декември 2022 г. се проведе Общо събрание на Представителството ни. На него се отчете извършеното за времето 30 ноември 2021 г. до 30 ноември 2022 г. Както ръководството, така и колегите бяхме единодушни, че това е годината с най-много прояви и най-добри постижения. Проведени са общо 17 изложби, на които са показани 897 творби. Средно на изложба се пада да са показвани над 50 работи.

Списъкът започва с Петата национална изложба „Графичен форум“, Национален конкурс за детска рисунка „Моят празник“ на ЦПЛР гр. Стара Загора и традиционната коледна изложба на Представителството.

2022г. започна с откриване на Младежка изложба на фондация „Пламък“. Последваха Форум „Малки графични форми“, изложба на Школа по изобразително изкуство към читалище Родина ; Самостоятелна изложба на Наташа Ноева, София и на доц. д-р Младен Младенов от Шумен и представяне на книгата му „Интермедия. Естетически и методически аспекти“

През м.май беше общата изложба на Румен Нечев и Янко Ненов, Пловдив; През първата половина на м. юни – годишната изложба на школите по изобразителни изкуства към ЦПЛР гр. Стара Загора, а във втората половина –

представяне на авторите участващи в пленер „Дружба“ – 15.06.2022г – 30.06.2022г.

Общата изложба на Представителството на СБХ гр. Стара Загора „Рисунка и малка пластика“ беше през м. юли. Последва самостоятелна изложба на Тодор Ковачев по повод 80-годишният му юбилей и самостоятелната изложба на Севдалина Проданова, лауреат на Национална изложба „Графичен форум“.

През първата половина на м. септември открихме самостоятелна изложба на доц. Злати Златев по повод 80-годишния му юбилей, посмъртно. Трябва да отбележа, че по предложение на Представителството Злати Златев беше удостоен със званието „Почетен гражданин на Стара Загора“ -посмъртно.

Последваха обща изложба на Анна Васева и Антон Дешев от Благоевград;

Годишна изложба на Представителството на СБХ – „Есенен салон“ , която се открива винаги на Деня на Стара Загора– 05.10.2022г , последвана от Шестата национална изложба „Графичен Форум“ 2022г. – 01.11.2022г. – 31.11.2022г. Т.е. нито ден изложбена зала „Лубор Байер“ не е била без експозиция.

Какви други културни прояви проведохте през 2022г.?

На „Европейска нощ на литературата“, заедно с фондация Етносвят, беше представено полското литературно изкуство. През Есенните литературни дни във „Вечер с нас“ Светлозар Желев представи книгата си „Любов за напреднали“ и отговаря на въпросите на журналистката Велизара Цонева.

Библиотека „Родина” представи Катя Зографова и книгата ѝ „Бележити жени на/за България : От Кера Тамара до Петя Дубарова”. Музикални събития и поздрави отправиха пет пъти през годината Полина Влахова и учениците й от НУМСИ „Христина Морфова“.

Готови ли сте с графика за изложбите през Новата 2023г?

Да, уточнени са всички дати и събития до от 12 януари до 31 декември.

Откриваме с традиционната Януарска младежка изложба на фондация „Пламък“ на 12.01.2023г.

Другият натюрморт“ откриваме на 03.02.2023г. Куратори са Албена Димитрова и Милен Алагенски, изложба от фонда на ХГ- Казанлък;

Изложба на школите по изобразително изкуство към читалище Родина – 03.03.2023г.

Изложба на дамите от Председателството ни – 15.03.2022г. с куратор гл. ас. д-р Катя Тинева, преподавател в ТУ Стара Загора;

Изложба на Дарина Пеева, Бургас и Моника Роменска, Пловдив – 04.04.2023г.

Въздух“ – Инсталация на Дан Тенев, Димитровград – 01.05.2023г.

Изложба на студенти от специалност Педагогика на изобразителното изкуство от ТУ Стара Загора, куратор гл. ас. д-р Катя Тинева – 15.05.2023г;

Изложба на школите по изобразително изкуство към ЦПЛР Стара Загора по повод първи юни, празник на детето – 01.06.2023г.

Изложба на творбите от пленер „Дружба“ – 15.06.2023г.

Рисунка и малка пластика“ – обща изложба на ПСБХ гр. Стара Загора – 01.07.2023г.

Август – има заявки за няколко самостоятелни изложби, за които предстои доуточняване;

Септември месец – самостоятелна изложба на Росен Кавръков и самостоятелна изложба на Никола Москов по случай неговия 80-годишен юбилей;

Есенен салон 2023г“ – обща изложба на ПСБХ гр. Стара Загора, традиционна – 05.10.2023г.

Седма национална изложба „Графичен Форум 2023г.“ 01.11.2023г.

Изложба от Национален конкурс за детска рисунка „Моят празник“ – организиран от ЦПЛР – Стара Загора – 01.12.2023г.

Коледна изложба 2023г.“ – обща изложба на ПСБХ Стара Загора.

Колко са членовете на Старозагорското председателство за изминалата година?

Имаме малък проблем с точната бройка, защото част от колегите са действителни членове на СБХ, други чрез Председателството са асоциирани членове, но пък участват в наши и национални изложби. Винаги съм казвал, че „Есенният салон“ е мярката, по която можем да се преброим. От 50 до 70 човека дават творби за този наш най-голям форум. Хубаво е, че под 40 години са около 40% заедно с колегите, които следват в Тракийския университет. Малко или много те се утвърдиха и участват в повечето изложби.

Какви са амбициите на ръководството на Председателството?

Нашето ръководство е в състав – моя милост като председател и членове Тошко Стефанов и д-р Петър Петров.

Моя лична амбиция е на изложбената зала да се направи основен ремонт, за да отговаря на изискванията и на публиката и на времето, в което се намираме. В момента е като салон от 19 век, все още не е в 21-ви. Най-малко трябва да направим пребоядисване, каквото не е правено от четири години. Ще ми се да бъдат изкъртени подовите плочи, да се поставят нови, да се изчисти и подреди. Складчетата трябва да се оправят, да се измислят щендери за картините. Залата в „Капана“ Пловдив е сходна на нашата. Наскоро й направиха ремонт и изглежда съвсем по европейски…

Надявам се да си направим НПО, за което колегите гласуваха единодушно.

Тодор Ковачев ни предложи много интересен пластичен запазен знак за залата. Ще сменим табелките отвън и ще поставим този запазен знак, което малко или много ще даде друга визия. Има и други хубави идеи, които с общи усилия, стъпка по стъпка надявам се да осъществим.

Въпросите постави Росица Ранчева