Сребърна монета за Христо Ботев пуска БНБ

От 3 януари 2023 г. Българската народна банка пуска в обръщение сребърна възпоменателна монета на тема „175 години от рождението на Христо Ботев“ от серията „Българско възраждане“.

Цената на монетата при пускането ѝ в обръщение е 114 лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК, Кей Би Си Банк България, Първа инвестиционна банка, Тексим Банк и Централна кооперативна банка.

Всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да купи от касите Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали купува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета.

Хората, които купуват възпоменателни монети, трябва да са пълнолетни, т.е. да имат навършени 18 години.