„Днес по света официално живеят над 400 млн. българи, а неофициално с българска кръв са може би над милиард. Само Бог знае.“

Вихра Карапетрова

Бохарицата е древната азбука на Бохарите/ Българите.

Всички букви в нея са наши – БЪЛГАРСКИ.

Константин добави 6 нови еволюционни букви, а Методий я възстанови от пепелта, защото беше преследвана и изгаряна от Рим и Византия.

Тази древна азбука е и преди еврейската.

Нашата ,,Кирилица“ си е нашата Бохарица.

Тя е най- древната окултна азбука на земята и принадлежи на най-древния окултен народ – българския.

Преди Константин и Методий да заменят Х и К с Г, държавите ни са се наричали Бохара, Балхара, Балх, Болк.

Бохарската азбука е азбуката на Коптите, които са бохарско племе. И до днес те живеят в Египет и говорят на древен бохарски/ български, който всеки от нас може да разбере.

Тези 20г. през които казват, че Кирил и Методий са обикаляли, 10г. са прекарали в манастира света Екатерина в Египет, където те се запознават с древната българска азбука Бохарица- на най-древния народ Бохарите/ българите.

На мястото на Египет някога е имало древна българска Бохарска държава.

Гърците презрително ги наричат траки, но те наричат себе си българи/ бохари.

Това е най- многобройният народ след индийския.

Над 100 племена, които всички говорят диалекти на българския.

И до днес в северната част на Индия живее арийско племе светлолики със сини очи от древната българска държава Балхара. Според индийския посланик днес в Индия живеят 300млн. българи, които вече 10 000 години се пишат, че са българи по произход.

За тях пише и говори Раковски в своите трудове.

Нашата Божествена азбука е имала 48 руни/ букви/ шевици.

От нея латините взимат 26 и създават латинската, гърците взимат 23, но в последствие забраняват Бохарицата, за да наложат своите азбуки.

Но поради своето невежество в тайните мистерии те взимат най- земните/лесните руни/ букви.

Т.н. Кирилица е извадена от пепелта от двамата архангели Константин и Методий, за да се възстанови връзката с небето, добавят 6 еволюционни букви, които са БОЖЕСТВЕНИ БУКВИ – ТРИТЕ ЕРА – ѣ, ъ, ь, които ги има само в нашата азбука и още три Божествени руни с най- мощните вибрации, които отново днес са забранени.

Когато Константин и Методий са занесли Бохарицата на Папата, той е бил в шок, защото е очаквал напълно нова азбука, а не онази страшна азбука, на която българите говорят с Бога и материализират своите желания..

Папата първо благославя ,,новата азбука“, дава ново име на Константин – Кирил, но на 50 ден от престоя на двамата братя в Рим, Кирил е удушен в килията си докато спи, а брат му и учениците им, които са били над 250 са прогонени, преследвани, убивани, за да останат само 7 от тях, които се завръщат в България.

Княз Борис и двамата братя са братовчеди от рода Дуло.

Те искат да върнат писмеността на българските племена по света и въпреки гоненията успяват.

Княз Борис е построил над 10 000 църкви и манастири, за да приюти новите книги. За 7 години са обучени 42 000 монаси и са написани над 250 000 книги с царско спонсориране.

( четете ,,Големия заговор срещу българите“, Христо Маджаров)

Когато на Преславския събор, император Борис поставя на трона втория си син Симеон, в един ден отварят всичките тези 10 000 храма, гърците са изгонени от нашите земи, а Симеон е принуден 40г. да води войни.

Двете империи не прощават така лесно такива ,,отклонения от правия път“ наложен от тях.

Днес 300 000млн. ползват Бохарица/ Кирилица.

От учениците Климент Охридски ползва само бохарицата, днес е нарочен, че той я бил измислил и я нарекъл Кирилица.

Той не ползва другите азбуки в своята школа.

Едва след 200 години Асеневци – Асен, Петър, Йованица ( Калоян), а по- късно Цар Иван Асен II ( всички от рода Дуло) успяват да наложат Бохарицата/ Кирилица като национална доктрина с цената на много борби и жертви.

Всички боляри, войводи около тях са били Богомили, пазители на чистото Християнство и майчиния език на който е говорил Христос – бохарски.

Месия / меси/ мизи.

Той е от мизите/ месите, затова е Месия/ мизиец.

Първата библия не е написана на еврейски или гръцки, а на бохарски – библия Бесика ( библия Бешой), на племето беси.

И до днес се пази, но не се разпространява и не се дава да се знае много за нея. Учениците на Константин и Методий не са превеждали библията от гръцки или латински, а са възстановили древните писания от 1 век, още от времето на Христос, поради което са били много опасни и са избивани.

Библия без редакции Рим и Византия не са допускали, и до днес не се разрешава. Борбата за тази азбука е вековна, хилядолетна.

Това е нашето съкровище – нашата Божествена Азбука и нашия Божествен най- древен език.

Тази борба е хилядолетна. Длъжни сме да пазим АЗБУКАТА на азбуките, да я търсим да я ползваме, да я възстановяваме.

Истината никога не умира. Тя е вечна.

Във всичките 7777 беседи няма нито една дума за глаголица.

Но сме открили над 72 беседи в които се говори за бохарската буква Д, 38 беседи за буква Л. И двете трябва да се пишат с връх.

Няма буква от Бохарицата/ Кирилица за която Учителя да не е говорил.

Константин Преславски и Йоан Екзарх – двама византийски подкупени предатели НАЛАГАТ, макар и за кратко, глаголицата, докато Симеон води войни, но не успяват да унищожат истинската азбука.

,,Българите ще върнат цялото човечество в Рая“ Учителя

,, За да отидете на небето трябва да знаете езика на ангелите. Ако не ви разбират, как ще ви пуснат там?“ Учителя

,,В бъдеще целият свят ще говори български.“ Учителя

,, Словото, беседите да не се превеждат, другите народи ще научат български и ще ги четат в оригинал.“ Учителя

От всички молитви които е дал Учителя само една е на латински. Всички останали са на български.

,, Българи има и в Англия и в Америка и в Германия, има ги по целия свят.“

Учителя

,,Българите имат мисия. И 300 000 да останат ще изпълнят това, което Бог иска от тях.“

Учителя

Днес по света официално живеят над 400 млн. българи, а неофициално с българска кръв са може би над милиард. Само Бог знае.

,, Българският език е най-древният окултен език а българите са най-древният окултен народ на земята.“

Учителя:

Коментар на Kostadin Kamburov :

Българският език е автохтонен, тоест това е език, който отдавна се е преобразувал от конструкция на синтетичност към аналитичност, еволюирайки, още преди хиляди години, като пътешествието му започва преди възникването на Стара Велика България.

Никъде всред народите, с които е бил в съприкосновение, никога той не е претърпявал промяна, а точно обратното. Хиляди години преди Христа, единствено траките са имали аналитична форма на език без падежи, какъвто е, и Българският език, така че тяхната обща, изначална, хронологична и семантична езикова „взаимовръзка“, действително е много вероятна. Българският език е прецедент в езикоеволюцията, през историята на човечеството, защото е грандиозна по рода си, езикова, лингвистична, и каузална революция!

Наистина, може ли, да се направи заключението, че древните българите са сторили едно от най-големите възможни чудеса на земята?

Всички световни езиковедски експерти знаят, че има един единствен фактор, който непоколебимо и абсолютно достоверно дава информация за съдбата на един народ – неговия език!

Историческите източници, надписите, археологическите артефакти – всичкото това може да бъде откраднато, фалшифицирано и манипулирано, но не и езика!

https://videlei.com/boharitsata/