Проф.д-р Мартин Крамен от Университета в Гисен, Германия е новият Доктор Хонорис Кауза на Тракийски университет

Академичният съвет на Тракийски университет с пълно единодушие присъди почетното звание Доктор Хонорис Кауза на проф. Мартин Крамер – вицепрезидент по изследователската дейност и развитие на Justus Liebig University Giessen,Германия. Номинацията на проф. Крамер  бе представена от декана на Ветеринарномедицински факултет (ВМФ), проф. Тодор Стоянчев, по време на тържествено заседание на съвета на 21 декември 2022 г. Високото отличие се присъжда на немския учен за неговото дългосрочно, активно и целенасочено  подпомагане дейността на Тракийски университет и в частност ВМФ, както и за високи научни постижения с приложение в образованието и обучението на практикуващи ветеринарни лекари  и студенти в България.

В периода 2006-2022 г. със съдействието на проф. Крамер, в клиниките на Ветеринарномедицинския факултет на университета в Гисен са проведени специализации на петима преподаватели на Тракийски университет, организирана е съвместна работа между студенти на двете образователни институции, с негова помощ са осъществени визити на немски и български преподаватели по програма Еразъм, участия в научни конференции и посещения на разменни начала. При последната си визита именитият немски учен се ангажира и с обучението на преподаватели от ВМФ по образна диагностика и 3D принтиране в структурите на JustusLiebigUniversityGiessen. Научните достижения на проф. Крамер включват съавторство на над 201 публикации, защитени 69 докторски тези под негово ръководство, той е научен ръководител на три хабилитации и участва в написването на 30 учебника и книги. От 2003 г. е професор и ръководител на клиника „Хирургия на дребни животни и образна диагностика“. От 2010 до 2021 г. – декан на факултета по ветеринарна медицина, от 2021 г. – вицепрезидент на LiebigUniversityGiessen,Германия.

Проф. Добри Ярков, Ректор на Тракийски университет връчи лично на проф. Крамер символите на титлата Доктор Хонорис Кауза – специална диплома, медал, плакет, тога и церемониална шапка – с думите:

“За мен е удоволствие и чест да отлича проф. Крамер с титлата Доктор Хонорис Кауза! Благодарим неговата всеотдайност и за всичко, което до момента е направил и предстои да направи за сътрудничеството ни и за развитието на нашите два университета. Вярвам, че това, което заедно посеем днес, ще дава плодове за идните поколения десетилетия наред.”

Проф. Крамер сърдечно благодари за оказаната чест и се обърна към академичния съвет с думите: „Уважаеми проф. Ярков, уважаеми колеги, скъпи приятели! За мен е изключително висока чест да получа най-високото отличие – титлата Доктор Хонорис Кауза на Тракийски университет, Стара Загора! Пожелавам всичко най-добро и за в бъдеще на дългогодишното сътрудничество и приятелски взаимоотношения между нашите два университета! Вярвам, че с ясна визия и усилена работа ще продължим да постигаме високите си цели и да утвърждаваме нашите образователни институции сред най-уважаваните университети в Европа!”