Коледари посрещнаха и в ПГЕ“Джон Атанасов“ – проект ИМАНЕ

Като част от реализацията на проект ИМАНЕ на НЧ „ Св. Климент Охридски“ град стара Загора  в първи раздел КОЛЕДА на 20.12.2022 година в ПГЕ „Джон Атанасов“ се проведе коледно тържество. Групата на коледарите беше чакан гост на празненството, което  премина във фоайето на училището. Момичетата подготвиха празничната трапеза, на която имаше ошав, вино, мед, орехи, тиквеник и голяма погача. За чаканите гости бяха приготвени дарове- краваи и плодове. Масата беше прикадена от домакинята. И когато всичко бе готово, песента на коледарите екна в училище с характерното потропване на гегите. Посрещнахме ги с коледната пита. До масата те изпяха своите песни и благословиха стопаните / учители, ученици, служители и ръководство/: „Колкото шума по гората/ толкоз здраве в тази къща“. Директорът в ролята на домакин ги дари. Магията и топлината на дома сякаш огря всички в училищното фоайе.

Мария Иванова