Преди 3000 г. Коледа е бил пеласгийският празник на слънцето

Нашите езиковеди смятат, че думата Коледа сме заели от латинското calendae – първият ден на месеца.
Но името на този празник е доста по-древно от Римската Империя и латинския език!
Сalendae е с пеласгийски произход. Това е установено преди повече от половин век от фламандският учен Алберт Йорис Ван Виндекенс – (A.J. Van Windekens, Le Pelasgique, Essai sur une langue indo-europeenne prehelinque, Publications Universitairs, Institut Orientaliste, Louvain, 1952, c. 143).
Пеласгите са древен балкански народ делящ един произход с траките. Според Владимир Георгиев тракийският/пелазгиският език е говорен на Балканите още по времето на Неолита – VII хилядолетие преди Христа (Общество и Държавност у Траките, с.43).
Плутарх разказва, че според древните легенди Рим е основан, не от кой да е, а от пеласгите. Този автор споделя, че в далечното минало те са считани за силен и войнствен народ, който покорил много други хора. Когато тези стари балканци пристигнали на Апенинският полуостров, те основали свое селище, което назовали Rome – сила на оръжие, раменъ означава силен на старобългарски.
Източник:Българи