Хлапето носи „лоши“ думи от детската градина: как да реагират родителите

Съветите на психолога може да Ви насоча

Щом малкото дете тръгне на градина, влиза в „колектив“ и обменя „опит“ с връстниците си. В процеса на общуване речникът му се обогатява и заедно с това се попълва с някои нецензурни думи.

Ако детето е под 4 години
Ако детето е казало еднократно някаква „лоша“ дума, която е научило в детската градина и то е малко (до четири години), е по-добре е просто да се направите, че не сте чули и го игнорирате, съветва психологът
Мария Шалатова.

Защо: ако това се е случило еднократно и такива думи не се използват в семейството, тогава те няма да останат в речника на детето. Ако обаче му обръщате активно внимание, може да се случи обратната ситуация.
Всяко хлапе обича необичайното, забраненото и, осъзнавайки, че тази дума предизвиква буря от емоции у родителите, то ще я използва отново, просто за да предизвика отново тяхната реакция.
Ако обаче детето често използва нецензурни думи, тогава си струва да обсъдите този проблем и да поговорите с учителите в детската градина.
Необходимо е да се разбере: дали в някои семейства не се използват нецензурни и груби думи, дали те не се изразяват по този начин. Тогава възпитателите трябва да се намесят.
Това е отчасти отговорност на родителя, отчасти отговорност на полагащите грижи за възпитанието на децата в учебното заведение.
Трудно е някои да ви гарантира на 100%, че детето никога няма да чуе лоша дума. Но няма за какво да се притеснявате, ако тези думи не се използват във вашето семейство.

Ако детето е на 5-7 години 
Ако детето е по-голямо (то е на 5-7 години), тогава вече можете да говорите с него и да му обясните, че като цяло тези думи съществуват, всъщност всеки ги знае. Но разликата между културен, интелигентен, в крайна сметка умен човек е, че в редица ситуации той не ги използва.
Например, не се използват, когато общува с роднини, приятели, не се използват в детската градина или училище.
Възрастните ги познават и могат да ги използват от време на време, но те носят много негативно послание.
Кажете на детето, че тези думи са много грозни, така че този, който ги е казал, може да бъде възприет по различен начин, а не такъв, какъвто е в действителност.
Ако използва тези думи в речта си, това може да стане проблем за него, дори да не е искало да каже нищо „лошо ”.
Това може да обясните на детето в предучилищна и начална училищна възраст.

Мона Василева