ДГ „Светлина“ увеличи колекцията си от награди със сертификат от Еразъм+

На 9 декември 2022 г. се проведе годишната Валоризационна конференция, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси в хотел „Балкан“ град София.

Отбеляза се и 35 години от началото на Програмата Еразъм. На нея изпълнителният директор на ЦРЧР Михаил Балабанов сподели, че за тези години тя се е утвърдила като една от най-успешните, защото дава възможности за личностно развитие, контакти и взаимно опознаване на културите в страните от ЕС.

На събитието присъстваха Надя Младенова, зам.-министър на образованието, зам. -министърът на спорта Петър Бучков и Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на образованието в София.

Програмата стартира през 1987 г., като у нас тя работи от 1997 г. насам.

Насочена е към хората, които имат възможност да получават знания и компетентности, да натрупат опит и самочувствие и да ги пренесат в своята среда“,.

ЦРЧР се връща в изследователската мрежа „Рей“ след дългогодишно отсъствие, каза Стефан Георгиев, социолог и модератор на събитието.

Бяха наградени в различните категории най-добрите проекти и отличени със знак Знак за качество.

Детска градина „Светлина“ Стара Загора беше отличена в Ключово действие 1: „Образователна мобилност. Възможностите в тази област са насочени към насърчаване на мобилността на студенти, служители, стажанти, чираци, доброволци, младежки работници и млади хора“.

Какво за нас е Еразъм +? Това ,че освободихме силите си и станахме по-гъвкави. Възможност за контакти. Придобихме нови умение в срещите си с други хора. Поражда се желание да опознаеш всичко онова, до което се докосваш. Характерна е емпатията, която притежава програмата.

Ние ще продължим да работим ,като се стремим да променяме приоритетите си според темпото на деня.

Събитието бе ориентирано модерно, като ,че ли да докаже неограничените възможности. Разполагаше и с графично записване в реално време, което е добър модел при презентиране.

По време на конференцията бяха организирани и работни ателиета „Аз мога“.

Всеки от участниците можеше да избере кое да посети.

Какъв по-добър начин да се акцентира от личностното развитие към обществените нужди!

Д-р Йоанна Димитрова

директор на ДГ „Светлина“ Стара Загора