Именуват улиците на университетското село Малка Верея

На предстоящото на 20 декември 2022 г. заседание на Общински съвет Стара Загора, ще бъде обсъдено предложението на Дончо Брайков, кмет на старозагорското село Малка Верея за именуване на всичките му 31 улици.

Аргументите за това са, че само за последните 10 години броят на регистрираните по постоянен или настоящ адрес се е удвоил. Тук живеят над 1260 души.

Направеното предложение е изготвено съвместно с настоятелството на местното читалище „Св.св. Кирил и Методий“ на нарочно проведено събрание. На него са разгледани и взети под внимание всички предложения на жителите, а именно:

т.1. Да се обособи нова Улица No16 с о.т. от 51 до 118. Улица No1 да стане от
о.т. 2 до о.т 108. По този начин новосъздадената улица No1 описва реално
главната и основна улица на с. Малка Верея от единия край посока гр. Стара
Загора до другия, посока с. Лясково.
т.2. Улица No10 да отпадне като самостоятелна и да се съедини към улица
No11. Физически в този участък няма две отделни улици. Това е една и съща
циментирана улица, която не следва да бъде разделяна.

т.3. Улица No12 (13а48) да се присъедини към улица No3 (144) и да се
образува една улица с от о.т. 13а до о.т. 48 и от о.т. 1 до о.т.44. Физически
двете улици са обединени, като са продължение една на друга и следва да се
приемат като една цяла.
т. 4. Предлагат се следните имена на улици:
Улица
No
Начални и крайни осови
точки
Предложение за име на
улицата
1. 2 118 Св. св. Кирил и Методий
2 .1 74 Верея
3 .54-56 Кокиче
4 .3 6 Боруй
5 .12 7 Мир
6. 18 19 Тракия
7. 9 33 3-ти март
8. 33 35 Лоза
9. 35 39а Ясен
10. 15-17 Роза
11. 13а39б, Средна гора
12. 13а 43 Просвета
13. 39б 107 Меден Рудник
14. 49 44 Бреза
15. 102-103-104 Златен Мост
16. 52 108 Св. Трифон
17. 64 89 Иван Вазов
18. 73-71-69 Тракийски Конник
19. 57 60 Българка
20. 57 74 Грозьова могила
21. 5980- 81 -120 Васил Левски
22. 85 86 Здравец
23. 121 122 Люляк
24. 94 99 Ловна среща
25. 120 117 Берое
26. 109 118 Борова гора
27. 110 119 Крепост
28. 83 91 Панорама
29. 31 29 Светлина

30. 24 34 Загоре
31. 21 20 Незабравка