90 бакалаври и магистри дипломира Аграрният факултет на Тракийски университет

На 2 декември 2022 г., на тържествена церемония, най-старият факултет на Тракийски университет изпрати своите абсолвенти. Випуск 2022 на Аграрен факултет завършва с общ среден успех много добър 5,36. Дипломират се общо 90 бакалаври и магистри по специалностите Агрономство, Аграрно инженерство, Зооинженерство, Екология и опазване на околната среда, Рибовъдство и аквакултура .

Отличниците на випуска тази година са 63-ма, като с пълно отличие завършват магистрите по Зооинженерство – Веселин Пенев, Живко Димитров и Елин Степанчев, както и магистърът по Екология и опазване на околната среда – Галина Станчева.

Скъпи абсолвенти, независимо от това къде ще Ви отведе животът, не забравяйте никога Аграрен факултет, Тракийски университет и България! Работете за Вас, за Вашите семейства и за Вашата родина! Виждайки днес грейналите Ви лица, аз съм убеден, че Вие ще имате успешна реализация! Ние с Вас трябва да приключим този безконечен преход, в който се намира България от десетилетия. На Вас се пада нелеката задача да работите за изграждането на една модерна държава, с модерно земеделие. Аз вярвам, че Вие сте специалистите, които ще допринесат за постигане на тази цел! Ние разчитаме на Вас! На добър час и попътен вятър!” – каза в обръщението си към завършващите проф. Димитър Панайотов, декан на Аграрен факултет.

Клетва на Аграрния специалист от името на абсолвентите произнесе отличникът Тодор Георгиев, бакалавър по Зооинженерство.

Дипломата на отличника Албена Иванова, бакалавър по Агрономство, връчи заместник-ректорът по учебна дейност, проф. Нели Грозева.

Официални гости на церемонията, освен ректорското ръководство на Тракийски университет, бяха г-н Стоян Стоянов – заместник-областен управител на Стара Загора, Деница Динчева – директор на Дирекция „Животновъдство“ при Министерство на земеделието, храните и горите, зооинженер Георги Йорданов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, проф. Румен Томов – декан на Агрономически факултет при Лесотехнически университет – София, ръководители на факултети и департаменти при университета, бивши ректори и преподаватели.

Поздравителни адреси изпратиха кметът на Община Стара Загора – г-н Живко Тодоров, както и дългогодишни партньори и представители на различни институции.