Абитуриентите на СУ „Иван Вазов“- съучастници в борбата със СПИН

В СУ „Иван Вазов“ Стара Загора, учениците от 12.а клас отбелязаха Световния ден за борба със СПИН. Това е заболяване, което е глобален здравен, социален и икономически проблем, но и повод за разговор за рисковото поведение и отговорностите, които носят зрелостниците за своето лично и обществено здраве.

В непринуден разговор учениците демонстрираха, презентационни умения и екипен дух и придобиха практически умения за вредата от алкохола, демонстрирайки как работят алкоочилата.

Специално участие взе г-жа Димитрова, психолог в Консултативен кабинет към РЗИ Стара Загора с интересна презентация по темата.