Наградени от Научно-технически съюз-Стара Загора за Специалист на 2022 г.

На 5 декември 2022 г. за 27-ма година Научно-техническият съюз в Стара Загора връчва наградите за специалист на годината.

ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА ЗА 2022година /27-мо издание/

 Награда за принос в област:

Име, презиме, фамилия

 месторабота

Професионален принос Комисия

Съучредител на наградата

 

Автоматика, информатика, електроника

 

 

инж. Георги Иванов Генчев

eDynamix Bulgaria

Автоматизиране процесите на комуникация с клиентите на автомобилните дилър групи, чрез интегриране на Office365 Microsoft Graph API и TwoWay SMS Messaging Swrvice в основните продукти на eDynamix, за дилърите на Hyundai, Skoda, Nissan, Renault и др., в Германия, Великобритания, Норвегия и др.

инж. Денчо Денев

инж. Недко Недков

инж. Калоян Янков

инж. Чавдар Кроснов

инж. Тодор Тодоров

eDynamix Bulgaria

 

Електротехника

 

 

 

 

инж. Бончо Иванов Бонев

„Прокелс“ ООД

Изпълнение на мерки по Европейски зелен пакт чрез проектиране и изграждане на фотоволтаични ел. централи на територията на Област Стара Загора.

инж. Георги Димов

инж. Росица Жекова

инж. Атанас Генчев

инж. Искрен Искров

инж. Димитрина Данаджикова

„Прокелс“ ООД –гр. Пловдив

 

Архитектура

 

арх. Явор Велчев Янулов

ПБ Арх. Я. Янулов ЕООД

 

Изработване проект на реконструкция на Летния театър.

арх. Петър Влахов

арх. Виолета Бакунина

арх. Георги Чернев

арх. Ива Алтънова

л. арх. Велина Симеонова

КАБ Регионална колегия – Стара Загора
Хидротехника

инж. Жаклина Димова Смилянова

„В и К“ ЕООД – Стара Загора

Разработка на ВиК-проекти: 1. Уличен водопровод за водоснабдяване в кв.14, с.Преславен; 2. Водоснабдяване на жилищна кооперация в кв.412а; 3. Логистичен център УПИ №1-341, землище Стара Загора.

инж. Иван Димитров

инж. Петко Петков

инж. Татяна Манчева

инж. Андон Тонев

инж. Димо Урумов

„В и К“ ЕООД – Стара Загора
Геодезия и земеустройство

инж. Галина Петкова Карагяурова

„Глобал Гео“ ЕООД

Фотограметрично заснемане с безпилотен летателен апарат на 5 села в община Русе с цел създаване на георефериран пространствен модел. Детайлно са пресъздадени обектите, предмет на кадастралната карта с изработен 3D модел.

инж. Румен Георгиев

инж. Нели Старчева

инж. Тихомир Калчев

инж. Илиян Тодоров

инж. Велко Велев

„Глобал Гео“ ЕООД

 

Лесовъдство

инж. Мирена Ванева Татарджийска

ТП „ДГС Казанлък“

 

Внедряване на ХАРВЕСТЪР – високоефективна техника и технология за механизиран добив на дървесина за бързо усвояване на опожарената дървесина и при извършване на главни и отгледни сечи.

д-р инж. Радка Лазарова

инж. Диана Марчева

инж. Николай Иванов

инж. Красимир Димов

инж. Калин Николов

ТП „ДГС Казанлък“

 

Земеделие

ас. Иван Христов Славов

Земеделски институт

Влияние на пробиотични вещества върху качествени и количествени показатели на млякото и месото от овце.

гл. ас. д-р Митко Георгиев

ас. д-р Недка Димова

доц. д-р Румен Базитов

агр. Васил Денчев

ас. Роксана Минева

 

 

РС по Земеделие

 

Химия и екология

Росица Жекова Михалева

ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕООД

Привеждане дейността на големи горивни инсталации в съответствие с българското и европейско законодателство и европейските стандарти за контрол на околната среда – ISO.

маг. хим. Марина Бояджиева

инж. Светлана Гьокова

инж. Ангел Павлов

инж. Дорина Димитрова

инж. Снежана Танева

Аграрен факултет, ТрУ– гр. Стара Загора

 

Икономика

Петя Константинова Александрова

Комплексен онкологичен център Стара Загора ЕООД

Реализиране на проекти за обзавеждане на Комплексен онкологичен център Стара Загора ЕООД с апарати и оборудване за изследвания и лечение на онкоболни пациенти. Успешно осъществен финансов контрол при законосъобразно усвояване на средства и закупени 6 бр. медицински апарати.

ик. Величка Зайкова

д.е.с. Мина Димитрова

д.е.с. Димитрина Пашова

д.е.с. Светлана Димитрова

ик. Димитър Щерев

„Финанс ММ“ ООД

 

Индустриален мениджмънт

инж. Живко Русев Желев

„Рудин“ ООД

Изграждане на инфраструктурни обекти с национално значение.

ик. Илиан Марков

инж. Нина Патронска

ик. Николинка Николова

д-р Йовчо Йорданов

инж. Валентин Панчев

„Техноинженеринг“ ЕООД