Милена Желязкова пред Долап.бг – „Искам Второ ОУ да остане престижно и предпочитано училище в Стара Загора, а учениците да се гордеят, че са негови възпитаници.“

Милена Желязкова е директор на Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ – Стара Загора от 2009 г., преди това е била заместник-директор по административната дейност.

Магистър „Начална училищна педагогика“ от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, има  и втора специалност „Финанси“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Сред отличията за нейната работа са наградите „Митрополит Методий Кусев”, Директор на годината на Синдиката на българските учители, „Неофит Рилски”, „Стара Загора”.

В дните, когато любимото и Второ основно училище „П.Р.Славейков” чества 65 години от създаването си, помолихме Милена Желязкова за едно човешко, искрено интервю за Долап.бг

Кой е най-яркият Ви първи спомен от първите дни в училище?

Спомням си, че като учителка през първата година бях класен ръководител на 4-ти клас с 27 ученици и те бяха много щастливи от този факт. Казваха ми – Вие сте млада и красива и пеете много хубаво. Децата правеха сравнение с предишния им класен г-н Милев (който вече не е сред живите). А когато на следващата година поех 1 клас и на 15 септември двете паралелки първокласници се бяха строили, аз водех 1а клас, от 1б дойде едно момиченце и ми каза, че иска да учи при мен и се нареди в нашия клас. Но майка му го измести в неговия клас и то се разплака.

Направете сравнение – какви бяха учениците, когато Вие преподавахте и какви са сега?

Започнах да преподавам 1995 година. Учениците бяха умни, старателни, амбициозни, бяха дисциплинирани и четяха книгите от задължителния списък за следващата година. Сегашните ученици притежават всички тези качества, но разполагат със средства от ново поколение – смарт телефони, лаптопи, таблети и т.н. Може би четат по-малко от хартиен носител, по-освободени са като поведение и по-трудно „влизат в рамки”. Към тях трябва такт, да спечелиш вниманието им и да задържиш интереса им не само в един учебен час, а изобщо. Да спечелиш уважението им и да си строгият, но справедлив учител – със знания и авторитет.

Направихте училището много красиво, умеят ли да ценят децата тази прекрасна среда, пазят ли я?

Училището е красиво, приветливо, уютно, има дух и много добра материална база. Стараем се да възпитаваме учениците ни да пазят, да почистват работното си място. Всеки месец излъчваме най-чиста класна стая. Работим с класните ръководители да изискват и да следят за евентуални повреди и да се свързват с родителите на проявили се ученици.

Какъв е духът на Второ основно училище, който е в тази историческа сграда още от построяването и? С какво е по-различно от другите училища в града?

Второ ОУ е предпочитано учебно заведение заради иновативните методи на преподаване, с доказано място не само в Стара Загора и региона, а и в страната. И това не е случайно. Говорят най-добре резултатите – през учебната 2021/2022 година на Националното външно оценяване в 7 клас славейковци се класират на второ място по успех по БЕЛ, а по математика – на трето в област Стара Загора. Нашите възпитаници получават престижни награди от национални олимпиади, състезания и конкурси. Участват в национални и европейски програми и проекти. Тези успехи не са плод на стари лаври, а на упоритостта, всеотдайността и отговорността, с които педагогическият колектив се отнася към своята професия и към учениците.

Имам усещането, че учители и родители са в добра симбиоза, как постигате това – това са сякаш едни от най-сложните отношения в наши дни?

Работим в сътрудничество с родителите. Включваме ги в училищни инициативи: представяне на  професията, прочит на тяхна любима детска книга, грижа за материалната база. Училищното настоятелство на Второ ОУ е добре работещо и подкрепя дейности, мероприятия и празнични прояви за 24 май, за 1 ноември и др.

Каква е мечтата Ви за Второ основно училище?

Мечтата ми за Второ ОУ е нов физкултурен салон, по-голяма библиотека, по-голяма материална база, съвременно оборудван училищен STEM център и разширение, за да минем на едносменен режим. Всяко дете да има възможност да практикува вида спорт в училище, защото сега по-голяма част ходят в различни клубове. Желанието ми е да упражняват вида спорт в нашето училище. Искам Второ ОУ да остане престижно и предпочитано училище в Стара Загора, а учениците да се гордеят, че са негови възпитаници.

Въпросите зададе Уляна Кьосева