Тренингово обучение за консултанти по приказкотерапия „Колело на емоциите“ проведе РБ „Захарий Княжески“

От 21 до 25 ноември 2022 г. в  Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Стара Загора се състоя 5-дневно тренингово обучение за консултанти по приказкотерапия по проект „Колело на емоциите“. Обучител е психологът Минчо Николов. В събитието участваха 16 обучаеми – библиотечни специалисти и представители от училища и обществени институции от гр. Стара Загора. Акцентът бе върху емоциите любов, радост, изненада, тъга, гняв и страх, създаването на методология и изграждане на екип от консултанти библиотекари, оказващи подкрепа на деца с техники на приказкотерапията. Целта е преживяването по време на четене да окаже положително въздействие върху живота на децата, като им помогне да развият емоционалната си интелигентност.
Основни теми и цели на теоретико-приложния обучителен първи модул бяха: психологическо консултиране и психотерапия; основи и методи на приказкотерапията; техники и средства на приказкотерапията; консултант по приказкотерапия; приказкотерапията – част от библиотерапията; основни инструменти при груповата приказкотерапия; приказкотерапия и други психотерапевтични школи; приказкотерапия и психоанализа; приказкотерапия и когнитивно-поведенческа терапия; приказкотерапия и позитивна психотерапия.
В процеса на обучение, работейки по групи, от обучаемите бяха изработиха списъци с художествени произведения на темите „Любов“, „Страх“, „Радост“, „Гняв“, „Изненада“, „Тъга“.
Обучението е част от предвидените три модулни обучения на основния екип. Участието в тях на специалистите от различни области ще развие техния професионален капацитет, като усъвършенстват уменията си за прилагане на приказкотерпапията като иновативен метод и подход в процеса на работа с деца.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“.
Дарина Кондратцева